Dilem ni!?

  • Študijsko leto
    2021/22

Trajnostna prihodnost je deklarativna globalna odločitev za pravično prihodnost planeta in vseh ljudi. Uresničujemo pa jo lahko le skozi konkretne odločitve in projekte, ki se odzivajo lokalne razmere. Nujni del procesa je zmanjšanje izpustov in s tem zapiranje premogovnikov. Zato čaka Velenje in termoelektrarno Šoštanj zaključek obratovanja in iskanje novih razvojnih usmeritev. Oboje je velik izziv in priložnost za mesto ter širšo regijo, zahteva pa ne le prestrukturiranje gospodarstva in nove razvojne usmeritve ter predvsem iskanje novih virov energije, ampak tudi učinkovite trajnostne prostorske rešitve ter prilagojeno ponovno rabo opuščenih stavb.

Naloga izhaja iz teze, da je najbolj zelena tista stavba, ki že stoji. V tem duhu se osredotoča na vprašanja prostorske revitalizacije in ponovne rabe opuščenih grajenih struktur, da bi skozi razumevanje vseh vidikov dediščine premogovništva – tako pozitivnih kot obremenjujočih, prispevala k uravnoteženemu prihodnjemu razvoju.

Prostorsko se usmerja na zahodni rob mesta, kjer je predvidena tudi trasa nove hitre ceste, na območju pa ob že zastavljeni revitalizaciji ostajajo opuščeni objekti, med njimi izstopata Stara elektrarna in Klasirnica, ki sta fokus zasnove projektov prilagojene ponovne rabe za usmerjanje v krožno in inovativno gospodarstvo ter kreativne industrije.

Raziskovanje

Soočanje z obstoječim

Mesto in premogovnik

Razvoj Velenja

Razvoj premogovnika

Mesto in tretja razvojna os

Stanje v turizmu

Metalna mapa