Glažar

  • Demonstrator
    Jure Bevc, Klemen Kapš

Študentke in študenti so se skozi terenske delavnice in ob delu v seminarju ukvarjali s temami urbanega in ruralnega, zgodovinskega in sodobnega, družbeno dinamičnega okolja v Splitu in na otoku Rabu. Prvi letniki so obravnavali fragmente mesta Ljubljane.

Skupina študentov je razvijala vstopno stavbo v Spominski kompleks Kapor arhitekta Ravnikarja skozi delavnico na otoku Rabu v septembru 2019 in v nadaljevanju v seminarju izdelali urbnistično arhitekturno zasnovo in strategijo razvoja celotnega Kamporskega polja. Delavnica in kasneje delo v seminarju je potekalo v sodelovanju s seminarjem Žnidaršič iz Fakultete za arhitekturo, s prof. Heleno Njirić in njenimi študenti iz Zagreba, s prof. Darkom Radovičem in njegovimi študenti iz KEIO University iz Tokija in s prof. Davisi Bootharm in njenimi študenti iz MEIJI University iz Tokija.

Skupina študentov je razvijala regeneracijo prioblanega območja urbanistično študijo “Hajduk Waterfront” območja med hribom Marjan in vojaško luko Lora ob stadionu na Poljudu v Splitu. Urbanistična delavnica oktobra 2019 se je nadaljevala v Ljubljani s predstavitvijo in razstavo v mestni hiši v Splitu. Študenti so na osnovi urbanistične zasnove izdelali projekte, ki so pomembni za lokalno skupnost. Delavnica v Splitu je potekala v sodelovanju s prof. Ante Kuzmanićem in Sašo Randićem s Fakultete za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo Univerze v Splitu in s doc. Tin Auf Franićem s študenti iz Arhitekturne fakultete iz Zagreba.

Skupnostna arhitektura

V vsakdanjem življenju pogosto ne opazimo, kako pomembne so skupnost, naša vpetost vanjo in povezanost z drugimi ljudmi ter kako močno določajo naš vsakdan. Hitro in korenito pa se zavemo njihovega pomanjkanja, ko je interakcija zaradi osebnih ali družbenih okoliščin pretrgana. Notranji javni prostori skupnosti se izkažejo za izjemno pomembne povezovalne elemente ravno v času gospodarskih, zdravstvenih ali naravnih kriz, zato je njihov obstoj ključnega pomena za najširšo skupnost.

PULA CASE STUDY

Pula je mediteransko pristaniško mesto nasprotij,  prepleteno z zgodovino in svežino sodobnost. Potencial za razvoj je velik.

Osrednje teme seminarja bodo: regeneracija urbanih območij znotraj mesta, doseči sinergijo med industrijo, bivanjem in turizmom. Regeneracija obalne linije, izboljšati in zagotoviti trajnostno mobilnost. Nova identiteta mesta, prilagotiti urbano na podnebno krizo, povezava grajenega in naravnega, valorizacija kulturne dediščine,…

Delavnice

Ekskurzije

Pretekli seminarski projekti