Študij

Na Fakulteti za arhitekturo izvajamo programe Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA), Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU) in Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU), ter Doktorski študijski program Arhitektura (DRŠA). Soizvajamo tudi Interdisciplinarni doktorski študijski program Umetnost (IDRŠU).

Fakulteta preko program Mednarodne izmenjave omogoča tudi študij v tujini in gostovanje tujih študentov.

Založništvo

Založniška dejavnost FA–ZA izdaja znanstveno-raziskovalne in strokovne publikacije, ki izhajajo v različnih zbirkah s področij arhitekture, urbanizma in oblikovanja. Reviji AR – Arhitektura, raziskave ter Igra ustvarjalnosti pa periodično obravnavata izbrane aktualne teme o kulturi oblikovanja prostora.