Oblikovanje spletne strani Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani
Termin
10. junij 2015 – 6. julij 2015

Naročnik
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Zoisova 12, 1000 Ljubljana
 http://www.fa.uni-lj.si

Predmet in vrsta natečaja
Študentski, anonimni, enostopenjski, anketni natečaj Fakultete za arhitekturo, Univerze v Ljubljani za oblikovanje spletne strani.

Predmet natečaja
Predmet natečaja je likovna zasnova spletne strani »Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani«. Glavni cilj oblikovanja strani je zasnovati likovno kvalitetno,  prepoznavno, zapomnljivo, logično, pregledno in dostopno podobo Fakultete za arhitekturo na svetovnem spletu. Vsi elementi strani naj imajo jasno oblikovno rdečo nit. Oblikovanje naj pospeši oziroma olajša pretok informacij.

Oblikovati je potrebno 5 značilnih strani:

0 – Uvodna / Prva stran
A – Stran z uvodnim nagovorom,

B – Predstavitev pedagoga,
C – Predstavitev predmeta,

D1 – Predstavitev novice ali
D2 – Predstavitev »seznama« novic,

Nujna vsebina natečajnega predloga
Za vsako značilno stran (A – E) je potrebno na podlagi priloženega gradiva izdelati predlog in ga oddati digitalno kot PDF, HTML (kjer so razvidne dinamične vsebine) in kot statični »printscreen« v JPG ali podobnem bitnem formatu.

Kdo lahko sodeluje?
Študenti Fakultete za arhitekturo, Univerze v Ljubljani z veljavnim statusom študenta. Število članov skupine ni omejeno. Vsaka skupina lahko kandidira na tem natečaju z enim izdelkom.

Potek natečaja
Natečaj se bo začel z objavo na spletni strani Fakultete za arhitekturo. Objava natečaja bo 10. 06. 2015. Predstavitveni dan bo v ponedeljek 15. 06. 2015 ob 15:00 uri v Stari predavalnici (»stara enka«, stara stavba fakultete, v pritličju tik ob vhodu) s predstavitvijo izhodišč in pričakovanj razpisovalca natečaja.

Natečajno gradivo ...več