Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Novice

Nazadnje objavljeno

Izpostavljeno

Študij

Na Fakulteti za arhitekturo izvajamo programe Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA), Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU) in Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU), ter Doktorski študijski program Arhitektura (DRŠA).

Fakulteta preko program Mednarodne izmenjave omogoča tudi študij v tujini in gostovanje tujih študentov.

Založništvo

Založniška dejavnost FA–ZA izdaja znanstveno-raziskovalne in strokovne publikacije, ki izhajajo v različnih zbirkah s področij arhitekture, urbanizma in oblikovanja. Reviji AR – Arhitektura, raziskave ter Igra ustvarjalnosti pa periodično obravnavata izbrane aktualne teme o kulturi oblikovanja prostora.