Enoviti magistrski študij
Zbornik predstavlja del študijskega procesa, ki je povečini nastajal znotraj t.i. Seminarja, včasih imenovanega tudi studio, danes pa predmet kompozicija in projektiranje, ki je še vedno osrednji del študijskega programa Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. V njem se ob vsakodnevnem neposrednem stiku med študentom in profesorjem razvija bogastvo oblik, metod dela in poučevanja. Seminar je kraj, kjer se zlivajo tehnična in družboslovno teoretična znanja ter strokovne veščine, ki se prepletejo v projektne rešitve. Le te pa niso zgolj mehanični sestav delov, temveč segajo tudi v polje umetniškega ustvarjanja in prostorske poetike...

prof. mag. Peter Gabrijelčič

Zbornik (pdf-20Mb) ...več

 

VPIS V 1.LETNIK

PREKINITEV ŠTUDIJA

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK