Arhitekturne analogije

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   30
  • Samostojno delo
   60
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Študent je lahko vključen v delo pri predmetu kadarkoli v času študija, ne glede na predhodno opravljene izpite.

Uvod

Predmet je namenjen tako študentom EMŠA, MŠU in Erazmus. 

Vsebinsko se predmet osredotoča na primerjave izbranih primerov v arhitekturni in urbanistični praksi (hkratno ali izmenično opazovanje dveh ali več zasnov, da bi ugotovili njihove skupne lastnosti ali razlike). Izbrani arhitekturni kazalniki so vhodi v stavbo, notranje horizontalne in vertikalne komunikacije, program, členjenje fasade, osončenje, konstrukcija, materiali in drugi. Primerjave izbranih primerov urbanističnih ureditev pa temeljijo na primerjavi lokacij, njihovih robov, prometnih sistemov, prepoznavnih zazidalnih vzorcev in monumentalne arhitekture.

Cilji in kompetence

Primerjave izbranih primerov v arhitekturi in urbanizmu študentom omogočajo kritično spremljanje aktualnih vsebin arhitekturne in urbanistične discipline.

Predvideni študijski rezultati 

Odpiranje drugačnih, svežih, novih razumevanj (interpretacij) v arhitekturi in urbanizmu, povezovanje z ostalimi predmeti v vseh letnikih študija EMŠA in MŠU. 

Metode poučevanja in učenja: 

Predavanja z vključevanjem digitalnih oblik poučevanja kot so mikro MOOKi, e-portfelj, itd.

Pogovori o strokovnih vprašanjih in izzivih v manjših skupinah.

Individualna naloga.

Načini ocenjevanja: 

Opravljena individualna naloga po predlogi.