asist. dr.
Tomaž Berčič

univ. dipl. inž. arh.

Posveča se področju arhitekture in urbanizma, še posebej ga zanima vpliv računalniških CAD, BIM in GIS orodij na planiranje krajine in mesta. Veliko se ukvarja tudi z oblikovnimi slovnicami (angl. shape grammars) v povezavi s parametričnimi orodji v smislu definicij in algoritmov nastajanja oblik.

Poleg pedagoških obveznosti je aktivno vključen v raziskovalni projekt WeCount, ki je del okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. WeCount je projekt s področja znanosti za državljane, ki udeležencem ponuja orodja za spremljanje prometa v njihovem kraju.

Prejel je več nagrad in priznanj: 2017 posebne nagrade v kategoriji Študije in raziskave na 7. Razstavi krajinske arhitekture leta 2017 v Beogradu, Srbija (soavtor), 2015 jubilejne nagrade Maks Fabiani z naslovom Strokovne podlage za urbanistični načrt Luke Koper (sodelavec), študentske nagrade 2014 Maksa Fabianija za nalogo Prožen obalni rob – Izola vzhod (somentor).

2021 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vrednotenje prostorskih rešitev z večparametrskimi modeli, mentorica izr. prof dr. Lucija Ažman Momirski ULFA in mentor prof. dr. Marko Bohanec, IJS.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Parametric terracing as optimization of controlled slope intervention
Znanstveni članek
2020

BERČIČ, Tomaž, AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. Parametric terracing as optimization of controlled slope intervention. Water. 2020, vol. 12, iss. 3, 17 str., ilustr. ISSN 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/3/634, DOI: 10.3390/w12030634. [COBISS.SI-ID 3873924], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

Virtual restoration and preservation of anthropogenic nineteenth-century landscapes based on historical land-use data
Poglavje v zborniku
2019

BERČIČ, Tomaž. Virtual restoration and preservation of anthropogenic nineteenth-century landscapes based on historical land-use data. V: OBAD-ŠĆITAROCI, Mladen (ur.), BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI, Bojana (ur.), MRĐA, Ana (ur.). Cultural urban heritage : development, learning and landscape strategies. Cham: Springer international publishing, cop. 2019. Str. 77-89, ilustr. The urban book series (Print). ISBN 978-3-030-10611-9. ISSN 2365-757X. DOI: 10.1007/978-3-030-10612-6_7. [COBISS.SI-ID 3716740]

Role of decision models in the evaluation of spatial design solutions. Annales : anali za istrske in mediteranske študije
Znanstveni članek
2018

BERČIČ, Tomaž, BOHANEC, Marko, AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. Role of decision models in the evaluation of spatial design solutions. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 28, št. 3, str. 621-636, ilustr. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/12/ASHS_28-2018-3_BERCIC.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2018.38. [COBISS.SI-ID 3695236], [SNIP, WoS, Scopus]

Discovering terraced areas in Slovenia : reliable detection with LIDAR
Znanstveni članek
2016

BERČIČ, Tomaž. Discovering terraced areas in Slovenia : reliable detection with LIDAR. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 26, št. 3, str. 449-468, ilustr. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2016/10/ASHS_26-2016-3_BER%C4%8CI%C4%8C.pdf. [COBISS.SI-ID 3371396], [SNIP, WoS do 15. 11. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5]

Ignored regions : Slovenian terraced landscapes
Znanstveni članek
2016

AŽMAN MOMIRSKI, Lučka, BERČIČ, Tomaž. Ignored regions : Slovenian terraced landscapes. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 26, št. 3, str. 399-418, ilustr. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2016/10/ASHS_26-2016-3_A%C5%BDMAN.pdf. [COBISS.SI-ID 3359620], [SNIP, WoS do 15. 11. 2020: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 9, Scopus do 17. 9. 2020: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 8]

Umetniška dejavnost

Hrastov pristan – zasnova štirih stanovanjskih enot v Trnovskem predmestju v Ljubljani
Projekt
2021

V izgradnji

Vrstna hiša na Brodu v Ljubljani
Projekt
2014