Arhitektura in arheologija

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   30
  • Samostojno delo
   60
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Študent je lahko vključen v delo pri predmetu kadarkoli v času študija, ne glede na predhodno opravljene izpite.

Uvod

Predmet je namenjen tako študentom EMŠA, MŠU in Erazmus. 

Pogoje, pod katerimi obravnavamo primerjavo arhitekture in arheologije, lahko strnemo v tri osnovne ravni, na katerih jih pojasnjujejo osnovna vprašanja: (1) Kaj je arhitektura? Kaj je arheologija? (2) Kako interpretira gradivo arhitektura in kako arheologija? (3) Kako prispevata k transformaciji prostora arheološkega najdišča arhitektura in arheologija? Študenti odgovore na ta vprašanja spoznavajo skozi izbor arheoloških najdišč. Slednja so lahko stavbe ali mesta.

Cilji in kompetence

Primerjava arhitekture in arheologije v okviru teorije / meritve in interpretacija in v okviru prakse / transformacija.

Predvideni študijski rezultati 

Razumevanje pojmov, pojavov in odnosa med disciplinama. Določanja vloge arhitekta v okviru in v povezavi z arheološkimi temami. Povezovanje z ostalimi predmeti v vseh letnikih študija EMŠA in MŠU. 

Metode poučevanja in učenja

Predavanja z vključevanjem digitalnih oblik poučevanja kot so mikro MOOKi, e-portfelj, itd.

Pogovori o strokovnih vprašanjih in izzivih v manjših skupinah.

Individualna naloga.

Načini ocenjevanja 

Opravljena individualna naloga po predlogi.