Parametrično oblikovanje in GIS v arhitekturi

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   30
  • Samostojno delo
   60
 • Jezik
  Slovenščina

Tuji predavatelji:

Uvod:

Predmet je namenjen tako študentom EMŠA, MŠU in Erazmus. 

Vsebinsko se predmet osredotoča na praktično uporabo ESRI Arcgis Pro in vizualnega programskega orodja Grasshopper za Rhino ter uporabo teh programov v arhitekturi in urbanizmu. Študenti se seznanijo s pridobivanjem in interpretacijo podatkov, primerjavo digitalnih in analognih oblik z oblikovalskimi aplikacijami, ki temeljijo na spremenljivkah, kot so scenarijih in čas ter uporabo podatkov v drugih aplikacijah GIS oziroma v povezavi z drugimi orodji za oblikovanje vizualizacij.

V zaključku so študenti seznanjeni z oblikovanjem dinamičnih in kompleksnih modelov in zemljevidov.  

Cilji in kompetence:  

Cilj je povezati parametrični oblikovalski proces in kompleksne prostorske podatke, ki jih podpira geografski informacijski sistem s svojo prostorsko podatkovno zbirko ter kombinacijo različnih tehnik programskih parametričnih orodij in GIS-a na različnih ravneh in v različnih prostorskih merilih.  

Predvideni študijski rezultati:  

Razumevanje vloge parametričnih orodij in GIS-a v arhitekturni in urbanistični praksi, temeljni principi delovanja programskih orodij, povezovanje z ostalimi predmeti v vseh letnikih študija EMŠA in MŠU.  

Metode poučevanja in učenja:  

Predavanja z vključevanjem digitalnih oblik poučevanja kot so mikro MOOKi, e-portfelj, itd.

Pogovori o strokovnih vprašanjih in izzivih v manjših skupinah.

Individualna naloga.

Načini ocenjevanja:  

Opravljena individualna naloga po predlogi.