asist. dr.
Andrej Mahovič

univ. dipl. inž. arh.

Andrej Mahovič je avtor ali soavtor več kot 60 različnih arhitekturnih in urbanističnih projektov doma in v tujini. Sodeloval je pri treh natečajih kot sodelavec in sedmih natečajih kot avtor in prejel dve drugi nagradi (soavtor), eno tretjo nagrado (soavtor) in dva odkupa (soavtor). Je vodja in organizator 16 urbanističnih in arhitekturnih delavnic ter avtor in soavtor več kot 18 realiziranih projektov novogradenj in prenov ter somentor pri 30 diplomskih in magistrskih nalogah. Udeležil se je več kot 40 skupinskih razstav v Sloveniji, šest skupinskih razstav nacionalnega pomena in štirih preglednih razstav svojih del in Borisa Leskovca.

Od leta 2010 je član Društva arhitektov Ljubljana (DAL). Od leta 2012 pa je tudi član Mednarodnega združenja arhitektov za šport in prosti čas, UIA THE SPORTS AND LEISURE PROGRAM. Leta 2013 je postal član mednarodne organizacije IAKS, International Association for Sport and Leisure Facilities.

Bil je mentor prejemniku Študentske nagrade Piranesi leta 2005, somentor prejemnikomTrimove raziskovalne nagrade za najboljša diplomska dela, specialistična, magistrska dela in doktorske disertacije leta 2011 ter prejemniku Študentske nagrada 2014, Maksa Fabianija za nalogo Prožen obalni rob – Izola vzhod.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Typology of retractable roof structures in stadiums and sports halls
Znanstveni članek
2015

MAHOVIČ, Andrej. Typology of retractable roof structures in stadiums and sports halls = Tipologija premičnih strešnih konstrukcij stadionov in športnih dvoran. Igra ustvarjalnosti: teorija in praksa urejanja prostora, ISSN 2350-3637, 2015, št. 3, str. 90-99, ilustr. http://iu-cg.org/paper/2015/IU_CG_03-2015_mahovic.pdf. [COBISS.SI-ID 3416708]

Slovenska vesoljska akademija: kozmifikacija umetnosti : kulturalizacija vesolja
Razstava
2018

AŽMAN MOMIRSKI, Lučka (avtor razstave), BERČIČ, Tomaž (avtor razstave), MAHOVIČ, Andrej (avtor razstave). Slovenska vesoljska akademija: kozmifikacija umetnosti : kulturalizacija vesolja: razstava, Osmo/za, Ljubljana, 9. 2. 2018 - 11. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 3826820]

Archiprix Central Europe
Nagrada
2018

posebno priznanje Archiprix Central Europe za diplomsko delo (somentor): Jon Šinkovec, mentor: prof. dr. Lucija Ažman Momirski, asist. dr. Andrej Mahovič / Idejni arhitekturni projekt teniške arene v ljubljanskem parku Tivoli / UL FA, natečaju Archiprix Central Europe

Idejni arhitekturni projekt teniške arene v ljubljanskem parku Tivoli
Nagrada
2018

druga nagrada za študentsko delo na 27. Salonu urbanizma (somentor): Idejni arhitekturni projekt teniške arene v ljubljanskem parku Tivoli, Jon Šinkovec, mentor: prof. dr. Lucija Ažman Momirski, asist. dr. Andrej Mahovič, Univerza v UL FA, 27. Salonu urbanizma, Ruma, Srbija.

Urbanistično arhitekturna delavnica Športni parki 3
Projekt
2019

MAHOVIČ, Andrej (avtor, vodja projekta). Urbanistično arhitekturna delavnica Športni parki 3 = Urban and architectural design workshop Sports parks 3. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2019. [129] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3823236]

Umetniška dejavnost

Hiša v Bohinju RL 19 /IDZ, DGD, PZI/, Bohinj
Projekt
2020

Hiša v Bohinju RL 19 /IDZ, DGD, PZI/, Bohinj, avtorja: Tatjana Mahovič in Andrej Mahovič – v gradnji

Hiša v Ljubljani MPS 9 /IDZ, PGD, PZI/, Ljubljana
Projekt
2020

Hiša v Ljubljani MPS 9 /IDZ, PGD, PZI/, Ljubljana, avtorja: Andrej Mahovič in Tatjana Mahovič, sodelavec: Uroš Pičulin MPS 9 – realizirano

Urbanističnoarhitekturna zasnova ureditve nogometnega športnega parka NZSZ 18
Projekt
2018

Urbanističnoarhitekturna zasnova ureditve nogometnega športnega parka NZSZ 18 /STROKOVNE PODLAGE/, Ljubljana, avtorji: Andrej Mahovič, Tomaž Berčič, Lucija Ažman Momirski, Dane Jošt

Hiša v Portorožu IP 84/IDP, DGD, PZI/, Ljubljana
Projekt
2015

Hiša v Portorožu IP 84/IDP, DGD, PZI/, Ljubljana, avtorja: Andrej Mahovič in Tatjana Mahovič, sodelavec: Uroš Pičulin – realizirano

Hiša v Trzinu MS12 /IDZ, DGD, PZI/, Trzin
Projekt
2015

Hiša v Trzinu MS12 /IDZ, DGD, PZI/, Trzin, avtorja: Andrej Mahovič in Tatjana Mahovič, sodelavec: Uroš Pičulin – realizirano