Dodatno leto

Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)

Vpisni postopek

Študentom, vpisanim v 5. letnik, Referat za študentske zadeve v sistemu ŠIS pripravi vpisni list za naslednje študijsko leto.

Do vpisnega lista študenti dostopajo v ŠIS-u v zavihku »VPIS – Vpisni list«. Na vpisnem listu je potrebno natančno preveriti pravilnost podatkov in jih po potrebi dopolniti ter podatke na koncu vnosa potrditi.

Vpisni stroški

Račun za plačilo vpisnine študent/-ka prejme po elektronski pošti. Do računa dostopa tudi v svojem ŠIS-u.

Študentska izkaznica – pridobitev nalepke za vpisano študijsko leto

Študentsko izkaznico študent/-ka pošlje na naslov:

Fakulteta za arhitekturo
Referat za študentske zadeve

»ZA VPIS«

Zoisova 12
1000 Ljubljana

ali jo v kuverti odda v nabiralnik pred referatom.

Študentsko izkaznico z nalepko za vpisano študijsko leto študent/-ka prejme po navadni pošti.