Gradbena mehanika

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   30
  • Vaje
   30
  • Samostojno delo
   90
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Pogoj za opravljanje vaj je opravljen izpit iz predmeta Statika. V okviru vaj mora vsak študent opraviti dve obveznosti: projektno vajo (z ustnim zagovorom) in kolokvij. S tem pridobi pozitivno oceno iz vaj pri predmetu, ki je pogoj za pristop na izpit. Zelo uspešni študentje pri vajah so opravičeni opravljanja izpita. Izpit je v pisni obliki.