doc. dr.
Simon Petrovčič

univ. dipl. inž. grad.

Diplomiral je leta 2008 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani na temo projektiranja tankostenskih cilindričnih silosov. V okviru naloge je izdelal računalniški program za določitev obtežb na silose v skladu z Evrokod standardi. Diplomsko nalogo je pripravljal v okviru mednarodnega sodelovanja s TU Graz iz Avstrije.

Med letoma 2008 in 2013 je bil mladi raziskovalec na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Leta 2008 je dobil nagrado za odlično diplomsko delo, Fakulteta za Gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, IKPIR, leta 2009 tudi nagrado za diplomska dela podjetja Energoplan, Energoplan, d. d., ter Trimovo raziskovalno nagrado za diplomsko delo, Trimo, d. d.

Leta 2013 je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Potresna izolacija kot sistem za povečanje varnosti arhitekturne dediščine, ki je nastala pod mentorstvom prof. dr. Vojka Kilarja.

Leta 2014 je pridobil licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic stavb ter postal pooblaščeni inženir Inženirske zbornice Slovenije.

Leta 2017 je bil skupaj s prof. dr. Vojkom Kilarjem za raziskovalno delo na področju uporabe potresne izolacije za zaščito kulturno-zgodovinskih spomenikov uvrščen v izbor najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani. V ta izbor je bil ponovno uvrščen tudi leta 2022, in sicer v okviru raziskovalne skupine znanstvene sodelavke dr. Špele Verovšek.

Dve leti kasneje je postal član združenja ICOMOS Slovenija – ICOMOS Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja.

Raziskovalno deluje na področju povečanja potresne odpornosti objektov arhitekturne dediščine. Je avtor oz. soavtor 17 izvirnih znanstvenih člankov, za katere je prejel skupno več kot 100 citatov. Je mentor mladi raziskovalki Petri Prašnikar.

Leta 2022 je bil s strani Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije imenovan za sodnega izvedenca gradbene stroke.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Nonlinear static seismic analysis and its application to shallow founded buildings with soil-structure interaction
Znanstveni članek
2022

BRANDIS, Adriana, KRAUS, Ivan, PETROVČIČ, Simon. Nonlinear static seismic analysis and its application to shallow founded buildings with soil-structure interaction. Buildings. [Online ed.]. Nov. 2022, vol. 12, iss. 11, 2014, 26 str., ilustr. ISSN 2075-5309. https://www.mdpi.com/2075-5309/12/11/2014/htm, DOI: 10.3390/buildings12112014. [COBISS.SI-ID 130004739], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]


Povezava
An integrative approach to neighbourhood sustainability assessments using publicly available traffic data
Znanstveni članek
2022

VEROVŠEK, Špela, JUVANČIČ, Matevž, PETROVČIČ, Simon, ZUPANČIČ, Tadeja, SVETINA, Matija, JANEŽ, Miha, PUŠNIK, Žiga, VELIKAJNE, Nina, MOŠKON, Miha. An integrative approach to neighbourhood sustainability assessments using publicly available traffic data. Computers, Environment and Urban Systems. [Print ed.]. Jul. 2022, vol. 95, str. 1-14, graf. prikazi. ISSN 0198-9715. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198971522000497?via%3Dihub, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=


Povezava
Simplified numerical analysis of soil-structure systems subjected to monotonically increasing lateral load
Znanstveni članek
2021

BRANDIS, Adriana, KRAUS, Ivan, PETROVČIČ, Simon. Simplified numerical analysis of soil-structure systems subjected to monotonically increasing lateral load. Applied sciences. May 2021, vol. 11, iss. 9, 18 str., ilustr., graf. prikazi. ISSN 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/9/4219/htm, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=135517, DOI: 10.3390/app11094219. [COBISS.SI-ID 62493955]


Povezava
Design considerations for retrofitting of historic masonry structures with externally bonded FRP systems
Znanstveni članek
2020

PETROVČIČ, Simon, KILAR, Vojko. Design considerations for retrofitting of historic masonry structures with externally bonded FRP systems. International journal of architectural heritage : conservation, analysis and restoration. [Online ed.]. 2020, 20 str., ilustr., graf. prikazi. ISSN 1558-3066. DOI: 10.1080/15583058.2020.1853278. [COBISS.SI-ID 42491139]

Seismic rehabilitation of masonry heritage structures with base-isolation and with selected contemporary strengthening measures
Znanstveni članek
2017

KILAR, Vojko, PETROVČIČ, Simon. Seismic rehabilitation of masonry heritage structures with base-isolation and with selected contemporary strengthening measures. International journal of safety and security engineering. [Online ed.]. 2017, vol. 7, iss. 4, str. 475-485. ISSN 2041-904X. DOI: 10.2495/SAFE-V7-N4-475-485. [COBISS.SI-ID 3499396]

Seismic retrofitting of historic masonry structures with the use of base isolation - modelling and analysis aspects. International journal of architectural heritage : conservation, analysis and restoration
Znanstveni članek
2017

PETROVČIČ, Simon, KILAR, Vojko. Seismic retrofitting of historic masonry structures with the use of base isolation - modelling and analysis aspects. International journal of architectural heritage : conservation, analysis and restoration. [Print ed.]. 2017, vol. 11, iss. 2, str. 229-246, ilustr. ISSN 1558-3058. DOI: 10.1080/15583058.2016.1190881. [COBISS.SI-ID 3310724]

Seismic failure mode interaction for the equivalent frame modeling of unreinforced masonry structures
Znanstveni članek
2013

PETROVČIČ, Simon, KILAR, Vojko. Seismic failure mode interaction for the equivalent frame modeling of unreinforced masonry structures. Engineering structures. [Print ed.]. Sep. 2013, vol. 54, str. 9-22, graf. prikazi. ISSN 0141-0296. DOI: 10.1016/j.engstruct.2013.03.050. [COBISS.SI-ID 2846340]

Effects of horizontal and vertical mass-asymmetric distributions on the seismic response of a high-rack steel structure
Znanstveni članek
2012

PETROVČIČ, Simon, KILAR, Vojko. Effects of horizontal and vertical mass-asymmetric distributions on the seismic response of a high-rack steel structure. Advances in structural engineering. Nov. 2012, vol. 15, no. 11, str. 1977-1988, ilustr. ISSN 1369-4332. DOI: 10.1260/1369-4332.15.11.1977 [COBISS.SI-ID 2774404]