prof. dr.
Vojko Kilar

univ. dipl. inž. grad.

Od leta 2015 dalje je redni profesor za znanstveno področje arhitekturna tehnologija po novih merilih Univerze v Ljubljani. Od leta 2000 dalje, ko se je pridružil raziskovalni skupini na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, se je začel intenzivneje ukvarjati s povezovanjem potresnega inženirstva in arhitekture. V letih 2007–2010 je bil vodja raziskovalnega projekta ARRS z naslovom Uvajanje naprednih tehnologij za povečanje varnosti v arhitekturi sodobnih stanovanjskih stavb, v letih 2011 do 2013 pa vodja projekta Varnost pasivnih hiš pri potresu. Od leta 2013 je tudi vodja programa ARRS, programa Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja, ki se izvaja na Fakulteti za arhitekturo. Trenutno raziskovalno delo je usmerjeno na za Slovenijo dokaj novo področje občutljivostnih analiz grajenega okolja v primeru naravnih nesreč in raziskovanju pripravljenosti skupnosti na odziv nanje. Bil je tudi mentor petim zaključenim doktoratom. V okviru svojega strokovnega dela je sodeloval pri več kot 80 statičnih projektih in analizah različnih stavb. Med odmevnejšimi v zadnjih letih velja omeniti, da je bil v letih 2010–2015 odgovorni projektant gradbenih konstrukcij za Nordijski Center Planica za vse skakalnice, stolpe zaletišč in RTV stolpe. Projekt Nordijski center je prejel tudi Plečnikovo nagrado.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Design considerations for retrofitting of historic masonry structures with externally bonded FRP systems
Znanstveni članek
2020

PETROVČIČ, Simon, KILAR, Vojko. Design considerations for retrofitting of historic masonry structures with externally bonded FRP systems, 2020, znanstveni članek, International journal of architectural heritage: conservation, analysis and restoration, ISSN 1558-3066. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15583058.2020.1853278?needAccess=true, doi: 10.1080/15583058.2020.1853278. [COBISS.SI-ID 42491139]

Seismic rehabilitation of masonry heritage structures with base-isolation and with selected contemporary strengthening measures
Znanstveni članek
2017

KILAR, Vojko, PETROVČIČ, Simon. Seismic rehabilitation of masonry heritage structures with base-isolation and with selected contemporary strengthening measures, 2017, znanstveni članek, International journal of safety and security engineering, ISSN 2041-904X. https://www.witpress.com/elibrary/sse-volumes/7/4/2063, doi: 10.2495/SAFE-V7-N4-475-485. [COBISS.SI-ID 3499396]

Seismic vulnerability of reinforced concrete building structures founded on an XPS layer
Znanstveni članek
2016

KOREN, David, KILAR, Vojko. Seismic vulnerability of reinforced concrete building structures founded on an XPS layer, 2016, znanstveni članek, Earthquakes and structures, ISSN 2092-7622. http://portal.koreascience.or.kr/browse/browseresult.jsp?kojic=TPTPJW&vn_cd=v10n4&maxyear=2016, doi: 10.12989/eas.2016.10.4.939. [COBISS.SI-ID 3300228]

Energy-efficient solution for the foundation of passive houses in earthquake-prone regions
Znanstveni članek
2016

AZINOVIĆ, Boris, KILAR, Vojko, KOREN, David. Energy-efficient solution for the foundation of passive houses in earthquake-prone regions, 2016, znanstveni članek, Engineering structures, ISSN 0141-0296. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029616000316, doi: 10.1016/j.engstruct.2016.01.015. [COBISS.SI-ID 3270020]

Koncept temeljenja pasivnih hiš na potresnih območjih = Foundation concept for passive houses in seismic areas
Znanstveni članek
2016

KILAR, Vojko, AZINOVIĆ, Boris, KOREN, David. Koncept temeljenja pasivnih hiš na potresnih območjih = Foundation concept for passive houses in seismic areas, 2016, znanstveni članek, Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, ISSN 0017-2774. http://www.zveza-dgits.si/koncept-temeljenja-pasivnih-his-na-potresnih-obmocjih. [COBISS.SI-ID 3293828