Akcijsko planiranje in strateško presojanje

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   30
  • Samostojno delo
   60
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Študent je lahko vključen v delo pri predmetu kadarkoli v času študija, ne glede na predhodno opravljene izpite.

Uvod

Predmet je namenjen tako študentom EMŠA, MŠU in Erazmus. 

Akcijsko planiranje spada med neformalne/neavtoritativne oblike planiranja, ki nastopajo v dvojici s t.i. stvarnim planiranjem (planning for real) oziroma analitičnim planiranjem. V proces prostorskega načrtovanja neposredno vnašajo načelo in priložnost javne akcije oziroma participacije. Študenti se seznanijo s sodobnimi oblikami sodelovanja občanov v procesu prostorskih sprememb, kot je na primer občanska znanost, ter z motivi, rešitvami in uporabnostjo rešitev akcijskega planiranja pri vsakdanjem delu arhitektov in urbanistov.

Cilji in kompetence

Načrtovanje in izvedba vsebinskega in organizacijskega poteka akcijskega planiranja.

Predvideni študijski rezultati 

Aplikacija načel in postopkov akcijskega planiranja na posameznih primerih. Povezovanje z ostalimi predmeti v vseh letnikih študija EMŠA in MŠU. 

Metode poučevanja in učenja: 

Predavanja z vključevanjem digitalnih oblik poučevanja kot so mikro MOOKi, e-portfelj, itd.

Pogovori o strokovnih vprašanjih in izzivih v manjših skupinah.

Individualna naloga.

Načini ocenjevanja: 

Opravljena individualna naloga po predlogi.