Arhitekturno oblikovanje 3

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   15
  • Vaje
   30
  • Druge oblike študija
   15
  • Samostojno delo
   90
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Vpis v letnik študija.

Predmeti Arhitekturno oblikovanje 1, 2, 3 in 4 so temeljni kompozicijski predmeti študija na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Arhitekturno oblikovanje 3 se izvaja v tretjem letniku študija in vsebinsko nadgrajuje znanje, ki so ga študenti osvojili pri predmetih AO1 in AO2.


Predmet je sestavljen iz niza predavanj, ki so neposredno vezana na izvajanje vaj. Skozi predavanja študenti spoznajo, da arhitekturna oblika in kompozicija nista naključni. Arhitekturni koncept mora odgovoriti na vprašanja, ki se tičejo lokacije, topografije terena, orientacije, funkcije, naravne osvetlitve, klimatskih značilnosti, konstrukcije, izbranih materialov itd.


V okviru predmeta se izvajajo tri vaje. Prva je vezana na prostorski konstrukt (instalacijo) izvedeno v naravnem materialu. Postavljena je v skupne prostore Fakultete za arhitekturo v realnem merilu in narejena iz realnih materialov. Druga in tretja vaja predstavljata kompleksnejšo nadgradnjo prve vaje v obliki poenostavljene makete objekta na dani lokaciji.