Prekinitev študija

Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)

Prekinitev študija se šteje od dne, ko študent izgubi status študenta.

Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem programu, ki je veljal ob vpisu. 

Študenti, ki so prekinili študij na univerzitetnem študiju v letniku, kjer se že izvaja Enovit magistrski študij, nadaljujejo študij po novem programu.

V tem času študent plačuje opravljanje izpitov po ceniku UL.

Prijava na izpit

Študent/-ka se na izpit prijavi v ŠIS-u. Po uspešni prijavi ga sistem obvesti, da mu bo za opravljeno storitev izstavljen račun, ki ga študent prejme po e-pošti.

Ponovni vpis

V višji letnik (ali ponovno – enkrat v času študija) se lahko študent vpiše šele, ko izpolni predpisane pogoje ali mu vpis odobri Komisija za študijske zadeve. Vpisi potekajo od začetka julija do konca septembra (med študijskim letom vpis ni možen). 

Če sta od prekinitve študija minili več kot dve leti, je za nadaljevanje študija potrebno oddati vlogo preko sistema ŠIS. Vlogo obravnava Komisija za študijske zadeve UL FA.

Sklep komisije in izstavljen račun (v skladu s cenikom UL) sta vidna v ŠIS-u študenta.