Vloge in obrazci za študente

Vloge in obrazci za študente, organizirani po splošnem namenu in posameznih študijskih programih

Splošno

Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)

Študij

Podpisano vlogo za zamenjavo mentorja seminarja je potrebno posredovati Mojci Rozman, vodji referata za študentske zadeve osebno ali na e-naslov mojca.rozman@fa.uni-lj.si. Zamenjava mentorja seminarja bo vidna v ŠIS študent-a/ke.

Podpisan obrazec (soglasje nosilcev izbirnih predmetov) je potrebno priložiti k oddani vlogi v svojem ŠIS-u.

Študijska praksa

Obrazec »Potrdilo o študijski praksi« študentje prevzamejo osebno v Referatu za študentske zadeve.

Postopek oddaje

Navodila za opravljanje študijske prakse 1 in 2 so v e-učilnici.

Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)

Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)

Doktorski študijski program Arhitektura (DRŠA)

Vloge in obrazci za študente drugih visokošolskih zavodov