Rezultati študentskega natečaja Študijsko okolje prihodnosti

Znani so rezultati anonimnega študentskega natečaja za oblikovanje novega študijskega prostora z opremo na Fakulteti za arhitekturo UL. Vsem udeležencem čestitamo za sodelovanje!

  • Objavljeno
    15. 11. 2022
Rezultati študentskega natečaja Študijsko okolje prihodnosti

Znani so rezultati anonimnega študentskega natečaja za oblikovanje novega študijskega prostora z opremo na Fakulteti za arhitekturo UL. Vsem udeležencem čestitamo za sodelovanje!

Predmet natečaja

Predmet anonimnega študentskega natečaja je bilo oblikovanje prostora nove večuporabne predavalnice 2 z opremo na Fakulteti za arhitekturo UL.

Naročnik

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Rok oddaje

8. 11. 2022

Ocenjevalna komisija

Prof. dr. Matej Blenkuš, dekan UL FA
Aljoša Dekleva, u.d.i.a., M. Arch (AADist)
Izr. prof. mag. Polona Filipič Gorenšek, UL FA
Asist. Ana Kreč, m.i.a., UL FA


Delovni mentor:
Izr. prof. Rok Kuhar u.d.i.a., UL ALUO


Skrbnica natečaja:
Asist. Katarina Čakš, u.d.i.a., UL FA

1. nagrada

LH533

Dora Janušič

Martin Debeljak

Insert iz poročila komisije

Po mnenju komisije natečajni predlog (predavalnica)2 s preprostim vendar premišljenim modularnim sistemom doseže visoko stopnjo preproste in učinkovite prilagodljivosti bodočim, nepredvidljivim scenarijem uporabe prostora. Predlog izkazuje dobro razumevanje potencialov in omejitev materiala projekta Home at Arsenale namenjenega za ponovno uporabo. Z minimalno intervencijo dodatka rdečih palic, ki jih integrira med reciklirane lesene elemente, zviša vrednost novo nastali celoti, tako v njeni razširjeni funkcionalnosti, kot v njeni lastni identiteti. Zato si elaborat zasluži prvo nagrado in privilegij izvedbe.

Upoštevanje ciljev, namena in programske naloge

Avtorji elaborata izpostavijo neizkoriščen potencial generično opremljenih seminarskih prostorov fakultete in se zavestno osredotočijo na vzpostavljanje sistema, ki bo s svojo preprosto prilagodljivostjo omogočal obogateno uporabo prostora v »nešteto kombinacijah« in tako omogočal študentom največji možni časovni in funkcionalni izkoristek njim namenjenega prostora. Zavedajo se, da je vložek v preživljanje časa na fakulteti pomemben za njihov razvoj in zato zasnujejo sistem, ki jim bo omogočal izvajanje najrazličnejših scenarijev, od konvencionalne zasnove za predavanje ali izvajanja korektur do najrazličnejših oblik druženja. Učilnico prihodnosti razumejo kot prilagodljiv prostor z modularno opremo, ki jim omogoča, da si priložnosti delovanja sproti in avtonomno ustvarijo sami.

Oblikovni koncept temelji na zasnovi zgolj štirih preprostih elementov, katerih formo določa obstoječ material kratkih in dolgih lesenih desk, in ki jih je mogoče uporabljati in sestavljati v različnih funkcionalnih oblikah, od stola, klopi, ležišča in mize do polic in razstavnih vitrin. Obstoječih tal, stropa, sten, oken in vrat prostora, ki pripadajo identiteti stavbe fakultete oblikovno zavestno ne obravnavajo oz. prepuščajo obstoječim kvalitetam in tako zagotovijo kontrast v katerem raznolike kompozicije predlagane opreme izrazijo avtonomno novo identiteto.

Z dosledno uporabo lesa iz Bienala za vse elemente opreme, razen najnujnejših tehnoloških pripomočkov, kot so tabla, platno in projektorja, LCD zaslon, umivalnik in vložki za koš za smeti, je predlagana zasnova ekonomsko racionalna in didaktična glede izpostavljanja vrednot ponovne uporabe in krožne ekonomije, ki postaja vedno bolj nujna tema sodobne arhitekture in družbeno odgovorne drže.

Več-funkcionalnost in izvirnost oblikovne zasnove

Oblikovna zasnova osnovnih elementov in sistema njihovega sestavljanja izkazuje izmed vseh elaboratov najbolj zrelo razumevanje obstoječega materiala Bienala. Dimenzije štirih osnovnih elementov logično sledijo obstoječim dimenzijam lesenih desk in s tem pomembno zmanjšujejo količino posegov v material, ki bodo potrebni za izvedbo predloga. Obenem pa se natečajni predlog popolnoma odmakne od oblikovne identitete projekta Home at Arsenale in oblikuje, sicer izjemno preprosto, vendar svojo lastno oblikovno identiteto, ki s sledovi na deskah nosi le spomin na predhodne izvede in uporabe lesenega materiala, česar se avtorji natečajnega elaborata dobro zavedajo.

Največja oblikovna in obenem funkcionalna kvaliteta natečajnega predloga pa je subtilna uvedba novega elementa, horizontalnih rdečih prirezanih cevi, ki zagotavljajo tako logistiko sestavljanja posameznih štirih osnovnih elementov, kot novo kompozitno oblikovno vrednost celote. Cevi igrajo vlogo detajla stikanja posameznih elementov in ker se fiksno ne pritrjujejo na posamezne elemente zagotavljajo v konceptu elaborata obljubljeno preprosto prilagodljivost in večuporabnost za najrazličnejše kompozicije.

Komisijo je elaborat prepričal z doslednostjo izpeljavo koncepta več-funkcionalnosti in zagotavljanja preproste študentske samoorganizacije opreme, ki oblikovno učinkovito in duhovito ponovno uporabi smrekove deske projekta Home at Arsenale v novem funkcionalnem kontekstu. 

2. nagrada

A549F

Nik Štrubelj

Nika Bronič

Insert iz poročila komisije

Natečajni predlog po mnenju komisije izkazuje visoko stopnjo razumevanja študijskega okolja prihodnosti. Avtorji le z nekaj pohištvenimi elementi zasnujejo različne prostorske scenarije, s čimer poudarijo ključno idejo o večfunkcionalnosti. Doslednost rešitve je tudi v izključni ponovni uporabi recikliranih lesenih kosov razstave Home@Arsenale, kjer ne gre zgolj za ekonomičnost rešitve, ampak tudi za pomembno sporočilnost le te. Komisija zato elaboratu dodeli drugo nagrado.

Upoštevanje ciljev, namena in programske naloge

Avtorji elaborata k reševanju zastavljenih ciljev natečaja ‘Študijsko okolje prihodnosti’, katerega cilj je bilo oblikovanje prostora nove večuporabne predavalnice 2 z elementi pohištva, pristopijo premišljeno, analitično in inovativno.

Na osnovi temeljite analize dejavnosti, ki se odvijajo na FA, avtorji zasnujejo vse ključne in dodatne elemente pohištva potrebne za izvajanje projektnega dela, predavanj, samostojnega dela, razstav, filmskega večera in drugih dejavnostih, ki lahko zaživijo v okviru večuporabnega prostora predavalnice 2. Rešitev na zelo jasen način tudi prikaže vse predvidene scenarije uporabe, tako glede na število uporabnikov kot tudi na izbrano dejavnost izvajanja.

Ključne prednosti, ki jih komisija prepozna v rešitvi sta zagotavljanje največje možne fleksibilnosti za formalne in neformalne oblike druženja, učenja in poučevanja ter nizek ogljični odtis zaradi ponovne uporabe obstoječih kosov lesa in izvedbe v okviru ustanove UL FA. V tem smislu avtorji predstavijo zelo raznolike tipe študijskih pokrajin, ki študentom ponujajo predvsem veliko svobode pri urejanju in uporabi prostora predavalnice 2. Na ta način rešitev v študijski proces integrira aktivno sodelovanje študentov pri preurejanju učnega prostora, z namenom, da se bodo počutili v njem prijetno, sproščeno in ustvarjalno. Proces učenja in poučevanja se predrugači. Prostor prevzame vlogo učitelja.

Več-funkcionalnost in izvirnost oblikovne zasnove

V rešitvi komisija prepozna tudi kakovost oblikovanja posameznih elementov pohištva. Predlagani pohištveni elementi omogočajo hitro in nezahtevno prilagoditev prostora predavalnice 2, v tem duhu je predlagana tudi vsa AVI oprema. Vsi elementi pohištva so dosledno sestavljeni iz ponovno uporabljenih lesenih kosov razstave Home@Arsenale iz 15. arhitekturnega bienala v Benetkah. Masivne lesene smrekove plošče različnih dimenzij na dokaj inovativen in iskren način avtorij sestavijo v nujne in dodatne elemente, z natančnim popisom materiala. Svojo iskrivost avtorij vnesejo tudi v oblikovanje posameznih delov določenega elementa pohištva, kot je npr. noga mize, ki temelji na zanimivem sestavu manjših recikliranih lesenih kosov.

Slabše je predlog predstavljen s tehničnega vidika, saj v elaboratu ni ustreznih tehničnih risb sestavljanja kosov ter ključnih detajlov, ki razložijo izbor tehnologije izvedbe predlaganih elementov. Zasnova elementov pohištva sicer zasleduje tehnološke zmožnosti materiala, vendar bi lahko avtorij več pozornosti namenili ergonomiji, saj so nekateri elementi morda z vidika udobnosti manj optimalno rešeni.

3. nagrada

KO371

Ema Pavešić

Tilen Šmid

Insert iz poročila komisije

Avtorjem natečajnega elaborata za berljivo, inovativno-preprosto ter funkcionalno večnamensko zasnovo, ki dosledno upošteva programsko nalogo, komisija podeljuje 3. nagrado.

Upoštevanje ciljev, namena in programske naloge

Natečajni predlog predstavi vizijo študijskega okolja prihodnosti kot polje večnamenske rabe, kjer se s premikanjem in obračanjem domiselno oblikovanih in dimenzioniranih pohištvenih elementov prostor hitro spremeni iz enega v drug prostorski scenarij (predavanje ex-cathedra, delavnica, individualno in skupinsko delo, itd.), s čimer nagovarja raznolike potrebe uporabnikov. Podobno vizijo je sicer predstavilo več oddanih eleboratov pa vendar slednji odstopa v svoji inovativni preprostosti, ki se zdi jasna in enostavna za uporabo, ter realna za izvedbo.

Avtorji zasnujejo dva elementa: »stol-mizica« in »omara-miza«. Prvi služi kot sedišče z dvema višinama, medtem ko v ležečem stanju postane nižja mizica, okoli katere se lahko na neformalen način osredini manjša delovna skupina. Drugi, večji element, t.i. »omara-miza« v horizontalni smeri služi kot večja delovna površina, katere višina se lahko prilagaja s podstavljanjem manjših elementov – »stolov-mizic«. Pravi potencial večjega elementa se razkrije v vertikalni smeri, kjer le-ta postane linearen niz štirih stolov, nižjih omaric ali košev za ločevanje odpadkov. Z nalaganjem enega večjega elementa na drugega, avtorji dodatno razvijejo še omaro, kjer z vstavljanjem manjših elementov – »stolov-mizic« ustvarijo horizontalne površine za shranjevanje pripomočkov. V kolikor potrebe po shranjevanju ni, lahko večji zloženi elementi funkcionirajo kot votle debele stene, ki se jih poljubno razporeja po prostoru in na tak način ustvari manjše podprostore za individualno ali skupinsko delo. Na obe strani debelih sten je možno pritrjevanje risb ali drugih artefaktov, ki še dodatno individualizirajo in personalizirajo določen segment učilnice. Z nekaj domišljije lahko oba razvita pohištvena elementa postaneta tudi razstavni podstavek za diplomska dela, manjša klop ali celo kateder. Vse elemente se lahko prosto premika po fakulteti glede na trenutne potrebe.

Več-funkcionalnost in izvirnost oblikovne zasnove:

Na splošno je elaborat dodelan in ustrezno odgovori na večino zahtev podanih v natečajni nalogi. Scenariji raznolikih rab so ustrezno rešeni, omejitve in dimenzje podanega materiala so bile prepoznane in inovativno vključene v samo koncipiranje pohištvenih kosov. Dvom se pojavi pri sami teži in spajanju pohištvenih elementov, ki se zdijo okorni in težki (ter s tem nevarni) za nalaganje enega na drugega. Avtorji pri spajanju elementov v višino predlagajo dodaten zunanji moznik in nanos lepila na notranje moznike, s čimer se sicer res zagotovi večja trdnost samih elementov, a hkrati tudi onemogoči nadaljno večnamensko rabo le-teh. Več pozornosti bi avtorji lahko namenili ergonomiji sedišč, likovnosti in detajliranju samih pohištvenih elementov ter njihovih spojev (obdelava horizontalnega-vertikalnega stika, detajliranje ostrih robov, izrezi v material za manjšanje teže, prijem roke – lažji in bolj varen prenos elementov…).

Ostali elaborati

Razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

A999Z

Sara Bogićević

Maja Orbanić

CN352

Aina Radovan

Jan Podgoršek

Nina Pravst

gr10822

MM420

Tiana Kastelic

Laura Trobec

Nikolaj Srdič Kranjc

Ana Jelen

MU179

Urša Koželj

Martin Smrekar

MU278

Maja Dobnik

Maja Julijana Šket

RB253

Tilen Breznik

Miha Colja

Tristan Černe

Oskar Divjak

XX163

Luka Čuš