Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Program dela

Raziskovalna in razvojna dejavnost,Umetniška dejavnost
V pripravi
Ustvarjalne razmere za delo in študij
Preložen
Izobraževalna dejavnost,Raziskovalna in razvojna dejavnost
V izvajanju
Izobraževalna dejavnost
Zaključen
Raziskovalna in razvojna dejavnost
Zaključen
Upravljanje in razvoj sistema kakovosti
Zaključen
Načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem
Preložen
Ustvarjalne razmere za delo in študij
Zaključen
Ustvarjalne razmere za delo in študij
V izvajanju
Raziskovalna in razvojna dejavnost
V izvajanju
Izobraževalna dejavnost
Preložen
Raziskovalna in razvojna dejavnost
Zaključen
Kadrovski načrt in razvoj
Zaključen
Umetniška dejavnost,Prenos in uporaba znanja
Zaključen
Ustvarjalne razmere za delo in študij
Zaključen
Izobraževalna dejavnost
Zaključen
Načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem
V pripravi

Področja projektov