Raziskovalna in razvojna dejavnost

Izdaja letnega zbornika umetniško in znanstveno raziskovalnega dela INTRO

 • Status
  v izvajanju
 • Cilji projekta
  Promocija študijskih dosežkov UL
 • Odgovornost
  Založba UL FA, uredništvo publikacije INTRO
 • Odgovorna oseba
  asist. Katarina Čakš
 • Rok izvedbe
  junij 2022 do januar 2023

Izdaja več publikaciji ob 30-letnici smrti arhitekta Edvarda ravnikarja

 • Status
  preložen
 • Cilji projekta
  Umetniški projekti
 • Odgovornost
  Vodstvo UL FA
 • Odgovorna oseba
  doc. Rok Žnidaršič
 • Rok izvedbe
  marec 2022 do oktober 2022

Izvedba razpisa za založniško dejavnost FAZA

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Promocija in popularizacija znanosti
 • Odgovornost
  Založba UL FA
 • Odgovorna oseba
  doc. dr. Nika Grabar
 • Rok izvedbe
  janur 2023 do maj 2023

Priprava, prijave in izvedba raziskovalnih projektov EU.

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Mednarodni raziskovalni projekti in programi
 • RSF cilji
  A1.1
 • Naziv ukrepa RSF
  • na raziskovanju utemeljen študij
 • Odgovornost
  Prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost UL FA, vodja RP, projektna pisarna UL FA
 • Odgovorna oseba
  Tadeja Zupančič, Marjeta Stevanovič
 • Začetek obveščanja
  vse leto
 • Rok izvedbe
  vse leto

Razpis za založniško dejavnost (leta 2019 uvedena založba FAZA).

Z namenom spodbujanja publicistike iz področja arhitekture, oblikovanja in urbanizma.

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Promocija in popularizacija znanosti
 • Odgovornost
  Založba UL FA
 • Odgovorna oseba
  Nika Grabar
 • Začetek obveščanja
  FEBRUAR 22 / podaljšamo do MAJa 2022
 • Rok izvedbe
  FEBRUAR 22 /

Razvoj pogojev za kolektivno vrednotenje raziskav (CA2RE+, simpoziji doktorskega študija)

 • Status
  preložen
 • Cilji projekta
  Kakovost raziskovalnega dela
 • Odgovornost
  Prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost UL FA
 • Odgovorna oseba
  Tadeja Zupančičl
 • Začetek obveščanja
  MAREC / 22
 • Rok izvedbe
  APRIL / 22

Sodelovanje z organizacijo Center Arhitekture in njenim programom Igriva arhitektura

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Promocija in popularizacija znanosti
 • Odgovornost
  Pedagogi UL FA
 • Odgovorna oseba
  izr. prof. mag. Polona Filipič
 • Rok izvedbe
  vse leto

Sodelovanje z organizacijo Center Arhitekture in njenim programom Igriva arhitektura.

S katerim skrbi za popularizacijo arhitekture med otroki.

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Promocija in popularizacija znanosti
 • Odgovornost
  Pedagogi UL FA
 • Odgovorna oseba
  Polona Filipič, Barbara Viki Šubic
 • Začetek obveščanja
  MAREC / 22 APRIL 22
 • Rok izvedbe
  vse leto

Vključevanje priznanih mednarodnih strokovnjakov v uredniški odbor znanstvene publikacije AR (Architecture Research) UL FA.

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Internacionalizacija raziskovalne dejavnosti
 • Odgovornost
  Prodekanja za znanstveno-raziskovalno-dejavnost UL FA
 • Odgovorna oseba
  Paul Robinson
 • Začetek obveščanja
  MAREC / 22
 • Rok izvedbe
  vse leto