Umetniška dejavnost

Izdaja več publikaciji ob 30-letnici smrti arhitekta Edvarda ravnikarja

 • Status
  preložen
 • Cilji projekta
  Umetniški projekti
 • Odgovornost
  Vodstvo UL FA
 • Odgovorna oseba
  doc. Rok Žnidaršič
 • Rok izvedbe
  marec 2022 do oktober 2022

Mednarodni simpozij ob 150-letnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika

Projekt uspešno zaključen. 20.10 in 21.10 2022, Plečnikova predavalnica UL FA, predavatelji Andreas Ruby, Jonathan Sergison, Ákos Moravánszky, Kengo Kuma.

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Umetniški projekti
 • Odgovornost
  Vodstvo UL FA
 • Odgovorna oseba
  VODJA PROJEKTA: Gašper Medvešek
 • Začetek obveščanja
  MAREC 22 /
 • Rok izvedbe
  OKTOBER 22 /

Sodelovanje pri pripravi in izvedbi razstavah v okviru krovnih institucij (Mala Galerija, MAO, Mestni muzej, Mestne galerije, Plečnikova hiša)

 • Status
  v izvajanju
 • Cilji projekta
  Sodelovanje z okoljem in mednarodna dimenzija
 • Odgovornost
  Skupina za razstavno dejavnost UL FA
 • Odgovorna oseba
  prof. mag. Vasa Perović, prof. mag. Anja Planišček
 • Rok izvedbe
  vse leto

Sodelovanjem s krovnimi umetniškimi institucijami.

Mala Galerija, MAO, Mestni muzej, Mestna galerija, Plečnikova hiša, Društvo hrvaških arhitektov UHA Zagreb, …

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Sodelovanje z okoljem in mednarodna dimenzija
 • RSF cilji
  B2.4
 • Naziv ukrepa RSF
  • strukturirana mobilnost študentov
 • Odgovornost
  Skupina za razstavno dejavnost UL FA
 • Odgovorna oseba
  Vasa Perović, Anja Planišček

Zaključna razstava študijskih del vseh študentov UL FA

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Spremljanje kakovosti na umetniškem področju
 • RSF cilji
  S.D1.1
  S.D2.1
 • Naziv ukrepa RSF
  • izhodišča za spodbujanje nadarjenih študentov
  • aktivnosti za spodbujanje nadarjenih študentov
 • Odgovornost
  Skupina za razstavno dejavnost UL FA,nosilci predmetov Projektiranje in Urbanistično projektiranje
 • Odgovorna oseba
  tajništvo UL FA, dekan UL FA
 • Začetek obveščanja
  MAJ 22 /
 • Rok izvedbe
  JUNIJ 22 /

Zaključna razstava študijskih del vseh študentov UL FA

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Spremljanje kakovosti na umetniškem področju
 • Odgovornost
  Skupina za razstavno dejavnost UL FA, nosilci predmetov Projektiranje in Urbanistično projektiranje
 • Odgovorna oseba
  Komisija za pomocijo, asist. Anja Vidic, tajništvo UL FA
 • Rok izvedbe
  maj 2022 do junij 2022