Vodenje in upravljanje

Nadaljevanja projekta izvedbe raziskovalne predavalnice – sobe ER z neposrednim dostopom do digitaliziranega arhivskega in zgodovinskega gradiva

 • Status
  preložen
 • Cilji projekta
  Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov v podporo visokošolskemu študijskemu procesu
 • Odgovornost
  Komisija za investicije, vodstvo UL FA
 • Odgovorna oseba
  doc. Mitja Zorc, doc. Rok Žnidaršič
 • Rok izvedbe
  julij 2022 do april 2023

Nadaljevanje posodobitve informacijske infrastrukture na UL FA, okrepitev strežniške opreme, kibernetske varnosti, dostopnosti do brezžičnega omrežja

 • Status
  v izvajanju
 • Cilji projekta
  Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov v podporo visokošolskemu študijskemu procesu
 • Odgovornost
  Služba za informatiko UL FA
 • Odgovorna oseba
  Evgen Klemenc
 • Rok izvedbe
  december 2022 - vse leto

Posodobitve informacijske infrastrukture na UL FA.

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov v podporo visokošolskemu študijskemu procesu
 • Odgovornost
  Služba za informatiko UL FA
 • Odgovorna oseba
  Evgen Klemenc
 • Začetek obveščanja
  vse leto

Vzpostavitev digitalnega arhiva študijskih projektov in zaključnih del kot učni pripomoček in arhiv.

Projekt je v sklepni fazi. Potrebno je le še vzpostaviti programski prenos digitalnega materiala na spletno stran.

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Vzpostavitev simulacijskega učnega okolja, ki bo omogočalo kvalitetno uporabo IKT v pedagoškem procesu in razvoj didaktične uporabe IKT za poučevanje
 • Odgovornost
  Komisija za prenovo spletne strani UL FA
 • Odgovorna oseba
  Katja Knez, Tina Musec, Špela Gala
 • Začetek obveščanja
  APRIL 22 /
 • Rok izvedbe
  OKTOBER 22 /