Komuniciranje z javnostmi

Aktivno informiranja o dogajanju na UL FA preko spletne strani in družbenih omrežij

 • Status
  v izvajanju
 • Cilji projekta
  Krepiti prepoznavnost UL
 • Odgovornost
  Komisija za promocijo UL FA, Komisija za družbena omrežja
 • Odgovorna oseba
  asist. Anja Vidic, asist. Sinan Mihelčič
 • Rok izvedbe
  ves čas

Sodelovanje z zunanjo službo za komuniciranje z javnostmi

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Krepiti prepoznavnost UL
 • Odgovornost
  Dekanat UL FA
 • Odgovorna oseba
  Vodja Dekanata Slavica Simonović, Hana Cirman
 • Rok izvedbe
  april 2022/

Sodelovanje z zunanjo službo za komuniciranje z javnostmi pri izvedbi najpomembnejših projektov v letu 2022

U. Comino sodelovala pri promociji zaključne razstave. H. Cirman zaposlena na področju PR aktivnosti.

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Krepiti prepoznavnost UL
 • Odgovornost
  Dekanat UL FA
 • Odgovorna oseba
  Slavica Simonović, Vasa Perović
 • Rok izvedbe
  APRIL 22 /

Vzpostavitev enovitega sistema promocije, sledenja in informiranja o ukrepih programa dela UL FA

Vzpostavljena je informacijska podpora. Naslednji koraki: oblikovanje, seznanitev deležnikov, pregled in poročanje.

 • Status
  zaključen
 • Cilji projekta
  Krepiti notranji sistem komuniciranja
 • Odgovornost
  Komisija za kakovost, Komisija za promocijo
 • Odgovorna oseba
  Slavica Simonović, Rok Žnidaršič
 • Rok izvedbe
  FEBRUAR 22 /