izr. prof. dr.
Lucija Ažman Momirski

univ. dipl. inž. arh.

Lučka Ažman Momirski je pooblaščena arhitekta in prostorska načrtovalka od leta 1988. Na UL FA je bila prodekanja za znanost in raziskave (2005–2007) in predstojnica katedre za (urbano) upravljanje, tehnologijo in računalniško oblikovanje (2012–2018). Na TU Gradec je gostovala kot docentka (2005–2007), na TU Delft (2019, 2021) in FA Zagreb pa kot gostujoča profesorica (2016–2017). V študijski proces je bila vključena v Italiji, Nemčiji, v Španiji, v Lihtenštajnu, Turčiji ter Bosni in Hercegovini. Prejela je več prvih nagrad ter nagrad na državnih in mednarodnih arhitekturnih in urbanističnih natečajih, vodila je številne mednarodne (Obzorje 2020, Interreg, Tempus, ESS, Grundvig) in nacionalne (ARRS, CRP) raziskovalne ter strokovne projekte (vodja projekta za izdelavo urbanistične zasnove Luke Koper). Objavlja članke in knjige v Sloveniji in tujini, organizirala je številne mednarodne konference in delavnice, uredila več publikacij, pripravila številne razstave. Je glavna urednica znanstvene revije The Journal of Terraced Landscapes in članica mednarodnih uredniških odborov znanstvenih revij.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

The resilience of the port cities of Trieste, Rijeka, and Koper. Journal of urban history
Publikacija
2020

AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. The resilience of the port cities of Trieste, Rijeka, and Koper. Journal of urban history, 2020 [COBISS.SI-ID 18047491]

Slovenian terraced landscapes
Publikacija
2019

AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. Slovenian terraced landscapes. V: VAROTTO, M., BONARDI, L., TAROLLI, P. (ur.). World terraced landscapes: history, environment, quality of life. Cham: Springer. 2019, str. 45-62 [COBISS.SI-ID 3692164]

Negotiating dynamic variables in urban regeneration process : case study of the degraded Kranj railway station area
Prispevek
2018

AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. Negotiating dynamic variables in urban regeneration process : case study of the degraded Kranj railway station area. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 2018, vol. 26, no. 1 (55), str. [156]-169 [COBISS.SI-ID 3619716]

Urbani obalni prostori Kopra: primerjava prostorskih prvin pristanišča v Kopru v prvotnih in sodobnih načrtih
Publikacija
2015

AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. Urbani obalni prostori Kopra: primerjava prostorskih prvin pristanišča v Kopru v prvotnih in sodobnih načrtih. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2015, letn. 25, št. 1, str. 19-32 [COBISS.SI-ID 3206020]

Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
Publikacija
2009

AŽMAN MOMIRSKI, Lučka, KLADNIK, Drago. Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji, (Georitem, 13). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, 162 str. [COBISS.SI-ID 246184192]

Umetniška dejavnost

Urban Design of the Sadine Area in Podgorica, Črna gora
Projekt
2020

Mednarodna urbanistična razstava, 1. nagrada v kategoriji natečajnih del

A detailed systematic inventory of terraced landscapes in Slovenia 7th Landscape Architecture Exhibition
Projekt
2017

Posebna nagrada v kategoriji študij in raziskav

Professional Guidelines for the Masterplan of the Port Koper
Projekt
2015

Mednarodna nagrada MAKS FABIANI

Arhitekturni in urbanistični natečaj za ureditev območja IPA-8 v Izoli
Natečaj
2009

1. nagrada

Idejni (za celoto) in projektni (za prvo fazo) natečaj za zasnovo novega mestnega območja v Stanežičah
Natečaj
2005

1. nagrada