Associate Professor
Lucija Ažman Momirski

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

The resilience of the port cities of Trieste, Rijeka, and Koper. Journal of urban history
Publication
2020

AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. The resilience of the port cities of Trieste, Rijeka, and Koper. Journal of urban history, 2020 [COBISS.SI-ID 18047491]

Slovenian terraced landscapes
Publication
2019

AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. Slovenian terraced landscapes. In: VAROTTO, M., BONARDI, L., TAROLLI, P. (ed.). World terraced landscapes: history, environment, quality of life. Cham: Springer. 2019, pp. 45-62 [COBISS.SI-ID 3692164]

Negotiating dynamic variables in urban regeneration process : case study of the degraded Kranj railway station area
Contribution
2018

AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. Negotiating dynamic variables in urban regeneration process : case study of the degraded Kranj railway station area. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 2018, vol. 26, no. 1 (55), pp. [156]-169 [COBISS.SI-ID 3619716]

Urbani obalni prostori Kopra: primerjava prostorskih prvin pristanišča v Kopru v prvotnih in sodobnih načrtih
Publication
2015

AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. Urbani obalni prostori Kopra: primerjava prostorskih prvin pristanišča v Kopru v prvotnih in sodobnih načrtih. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2015, letn. 25, št. 1, pp. 19-32 [COBISS.SI-ID 3206020]

Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
Publication
2009

AŽMAN MOMIRSKI, Lučka, KLADNIK, Drago. Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji, (Georitem, 13). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, 162 p. [COBISS.SI-ID 246184192]

Artistic activity

Urban Design of the Sadine Area in Podgorica, Črna gora
Project
2020

International urbanism exhibition, 1. place award in the tenders category

A detailed systematic inventory of terraced landscapes in Slovenia 7th Landscape Architecture Exhibition
Project
2017

Special award in the studies and research category

Professional Guidelines for the Masterplan of the Port Koper
Project
2015

International award MAKS FABIANI

Arhitekturni in urbanistični natečaj za ureditev območja IPA-8 v Izoli
Tender
2009

1st place award

Idejni (za celoto) in projektni (za prvo fazo) natečaj za zasnovo novega mestnega območja v Stanežičah
Tender
2005

1st place award