Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Certifikat

ZAKAJ PREVERJATI KAKOVOST NAČRTOVANJA IN IZVEDBE PASIVNIH HIŠ?…več

OKNA IN STREŠNA OKNA – SEZNAM CERTIFIKATOV KONZORCIJA PASIVNA HIŠA:

Okno Mega Passiv-P, Marles d.o.o. …več

Strešno okno GGU -K– 008230, Velux d.o.o. …več

TESNILNI SISTEM – SEZNAM CERTIFIKATOV KONZORCIJA PASIVNA HIŠA

Tesnilni sistem, Madizajn Zg. Pirniče d.o.o.

SEZNAM DETAJLOV S PRIDOBLJENIMI CERTIFIKATI KONZORCIJA PASIVNA HIŠA:

Stik zunanje stene in temeljne plošče na terenu: Seismic_plitvo-temeljenje, Fibran d.o.o. …več

Stik zunanje stene in temeljne plošče v kleti: Seismic_podkleteno, Fibran d.o.o.  …več

Stik zunanje stene in temeljne plošče na terenu: Seismic+Form_plitvo temeljenje, Fibran d.o.o.   …več

Stik zunanje stene in temeljne plošče v kleti: Seismic+Form_podkleteno, Fibran d.o.o.   …več

Stik ravne strehe in zunanje stene: Ravna streha, Fibran d.o.o.   …več

Stik notranjega vogala zunanjega zidu, Jub d.o.o.  …več

Stik medetažne plošče in zunanjega zidu, Jub d.o.o. …več

Stik notranjega zidu in kletne plošče – neogrevana klet, Jub d.o.o.   …več

Stik notranjega zidu z zunanjim zidom, Jub d.o.o.…več

Stik stropne plošče in zunanjega zidu, Jub d.o.o.…več

Vgradnja francoskega okna v zunanji zid – izhod – spodnji del, Jub d.o.o.…več

Vgradnja okna v zunanji zid – roleta – zgornji del, Jub d.o.o.…več

Vgradnja okna v zunanji zid – spodnji del , Jub d.o.o.  …več

Vgradnja okna v zunanji zid – stranski del, Jub d.o.o.    …več

Vgradnja okna v zunanji zid – zgornji del, Jub d.o.o.    …več

Vgradnja okna v zunanji zid – žaluzija – zgornji del, Jub d.o.o.…več

Stik zunanjega vogala zunanjega zidu, Jub d.o.o.…več

V PRIPRAVI…

Vogalni stik zunanjih sten iz opeke, Wienerberger opekarna Ormož d.d.   …več

Stik medetažne konstrukcije z zunanjo steno iz porobetona, Xella Porobeton SI d.o.o. …več

Stik poševne strehe z zunanjo steno iz porobetona, Xella Porobeton SI d.o.o. …več

Stik ravne strehe z zunanjo steno iz porobetona, Xella Porobeton SI d.o.o. …več

Stik zunanje stene iz porobetona s temeljno ploščo na terenu, Xella Porobeton SI d.o.o. …več

Stik opečne stene s poševno streho, Wienerberger opekarna Ormož d.d. …več

Stik opečne stene s temeljno ploščo na terenu, Wienerberger opekarna Ormož d.d.   …več

Vgradnja okna v opečno steno, Wienerberger opekarna Ormož d.d.  …več

Okenska preklada v opečni steni, Wienerberger opekarna Ormož d.d  …več

KRITERIJI ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA KONZORCIJA PASIVNA HIŠA …več