Rok uporabe: (ne)omejeno

  • Študijsko leto
    2021/22

Spremenljivost, prilagodljivost in ne-stalnost v arhitekturi

Kako bi velika luksuzna stanovanja, ki danes kot gobe po dežju rastejo v slovenskih mestih preuredili v vsem državljanom dostopna stanovanja? … in jih v nadaljnjem desetletju preuredili v sostanovanjske skupnosti za mlade ali starejše? Kako bi številne že danes nezasedene poslovne in trgovske prostore preuredili v stanovanja, studije, delavnice? … jih kasneje preuredili v knjižnice, prireditvene prostore, družbena stičišča? Kako bi degradirana območja in stavbe preobrazili v prostore za učenje, šport in rekreacijo? … in jih v nadaljnjih letih namenili drugim rabam?


Spremenljivost, prilagodljivost in ne-stalnost so danes (ponovno) pomembne arhitekturne teme, ki jih pogojujejo nestanovitne in krhke družbene, ekonomske in zdravstvene razmere ter okoljska kriza. Mobilnost, globalizacija in informacijska tehnologija s svojim razvojem rušijo zidove grajenega in spreminjajo naša življenja hitreje, kot temu uspeta slediti arhitektura in oblikovanje. Predvsem arhitektura se odziva počasneje, saj gradnja običajno predstavlja drago in dolgoročno naložbo, ki jo krojijo razmere nepremičninskega trga in kapitala. A paradoksalno, pogosto je prav togost arhitekture tista, ki ji omogoča vztrajanje skozi čas.

Prvi letniki: Streha za odskok