Urbanizem
  • Predstavitvena spletna stran o vpisu na FA za dijake ...več

Z naraščanjem družbene kompleksnosti in s tem povezane večje raznolikosti interesov v prostoru, se tudi v Sloveniji krepi potreba po večjem številu usposobljenih strokovnjakov s področja urbanizma, ki bodo sposobni umiriti prisotna prostorska navzkrižja, poiskati skladne prostorske rešitve in jih uresničiti kot kvalitetne urbane ambiente. Kvalitetno urejeno in oblikovano urbano okolje spodbuja večjo ustvarjalnost ljudi in predstavlja zato pomembno družbeno ter ekonomsko kategorijo.

Nekoč ni bilo ločnice med arhitekturo in urbanizmom. Ugledni slovenski arhitekti, kot so bili Maks Fabiani, Jože Plečnik, Ivan Vurnik, Edvard Ravnikar in Edo Mihevc, so bili hkrati tudi urbanisti in načrtovalci mestnega prostora. Celo več. Veljalo je pravilo, da je lahko uspešen urbanist le tisti arhitekt, ki preseže okvir ožjega znanja arhitekture in mu doda še širše razumevanje tako fizičnega kot družbenega prostora. Potem, ko arhitektura ni bila sposobna s svojim klasičnim instrumentarijem slediti problemom naglega razvoja mest, je to vlogo prevzel tehnični urbanizem. Poudarjanje pogosto le racionalnega, tehničnega vidika v urbanizmu, je ločilo obe dejavnosti do te mere, da se je arhitektura urbanizmu preprosto odpovedala. Ločitev, izvorno sicer povezanih dejavnosti, je privedla do identitetne zmede, zato smo danes priča procesu ponovnega spajanja obeh disciplin oziroma razkrivanju njunih skupnih temeljev in novih medsebojnih povezav.

Na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo smo prisluhnili novim potrebam družbe in smo zato izoblikovali nov univerzitetni študijski program urbanizma, ki se bo izvajal v tesni povezavi z obstoječim programom arhitekture. V razliko od obstoječega enotnega petletnega magistrskega študija arhitekture je študijski program urbanizma organiziran po bolonjski shemi 3+2. Tako se konča triletni dodiplomski program urbanizma s pridobitvijo naziva diplomirani inženir arhitekt urbanist, in dvoletnem magistrski študij, ki je v pripravi, z nazivom magister inženir arhitekt urbanist.

Diplomanti, in kasneje magistri urbanizma, bodo z novim programom pridobili široka znanja s področja urbanizma, arhitekture, tehnike in družboslovja, zato bodo usposobljeni za izvajanje najrazličnejših nalog na različnih ravneh in področjih urejanja prostora. Pridobili bodo tudi potrebna projektantska znanja in osnove kompozicijskega dela, zato bodo lahko tvorno sodelovali tako z arhitekti kot tudi s inženirji tehničnih disciplin in družboslovci. Lahko bodo opravljali naloge na nivoju državnih ali občinskih urbanističnih služb ali pa bodo v vlogi urbanistov projektantov pripravljali prostorske načrte, vse od mestnih načrtov do posameznim manjših urbanih enot.

INFORMATIVNO GRADIVO ZA ŠTUDIJ

VPIS V 1.LETNIK 

1.STOPNJA - UNI

2.STOPNJA - MAG

3.STOPNJA - DR

SEMINAR - URBANISTIČNO PROJEKTIRANJE

VLOGE

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

URNIK

PREDMETI

ZAKLJUČNA DELA

TUTORSTVO

ŠTUDENTI S POSEBNIM STATUSOM

LITERATURA

GURS

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA - FAQ