Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Regionalno planiranje

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   30
  • Vaje
   15
  • Druge oblike študija
   15
  • Samostojno delo
   90
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Predavanja/vaje: predavalnica z možnostjo videoprojekcije (grafoskop, računalnik/projektor). Vaje: učilnica z dovolj velikimi mizami, ki omogočajo neovirano risanje in modeliranje.