Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Urbana sociologija

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   30
  • Samostojno delo
   60
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Vpis v letnik študija. Aktivna dvotretjinska udeležba na predavanjih in izdelava seminarske naloge.