Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Ruralno načrtovanje

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   30
  • Vaje
   15
  • Druge oblike študija
   15
  • Samostojno delo
   90
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Vpis v letnik.

Teoretična in zgodovinska izhodišča za razumevanje preobrazbenih procesov v podeželskem prostoru. Izhodišča in metodološke osnove za trajnostno urejanje in razvoj podeželskih območij in naselij glede na njihovo agrarno oziroma urbano funkcijo. Pri načrtovanju in urejanju naselbinskih vzorcev v ruralnem prostoru je pomembna njihova vpetost v krajino in odnos do agrarnega prostora. Podeželska kultura in identiteta; geneza podeželja s poudarkom na razvoju kmetijstva kot oblikovalca tradicionalne podeželske kulturne krajine; prostorska sestava podeželja; agrarne operacije kot instrument urejanja kmetijskega prostora in poselitve; prenova in razvoj podeželskih naselij; sodobne oblike prostorskega razvoja podeželja; tradicionalna podeželska arhitektura in oblike njene prenove.