Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Prepis iz izrednega na redni študij

Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)

Študenti se lahko prepišejo iz izrednega univerzitetnega študija Urbanizem na redni študij, če izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik.

Za prepis je potrebno v ŠIS-u izpolniti »Vlogo za prepis iz izrednega na redni študij« in jo nasloviti na Komisijo za študijske zadeve.

Vlogo za prepis lahko oddajo samo študenti, ki še niso izkoristili pravice do ponovnega vpisa ali prepisa iz drugega študijskega programa na rednem študiju.