Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve obravnava in sklepa o vprašanjih, za katera je pristojna, na rednih enomesečnih sejah oziroma na dopisnih sejah po elektronski pošti.

Naloge komisije

 • Obravnava študijske in študentske zadeve s področja študija prve in druge stopnje.
 • Odloča o prošnjah študentov za peto opravljanje izpita.
 • Izvaja dolgoročne naloge v razvijanju študijskih programov fakultete in tehnologije študija na študiju prve in druge stopnje (redni študij, izredni študij).
 • Pripravlja predloge novih študijskih programov študija prve in druge stopnje in predloge za spremembo in dopolnitev obstoječih.
 • Senatu fakultete predlaga razpis za vpis na študijske programe prve in druge stopnje ter pripravi predloge o omejitvi vpisa.
 • Pripravlja analize učinkovitosti študija ter predloge in ukrepe za učinkovitejši in sodobnejši študij na fakulteti.
 • Spremlja in daje pobude za izboljševanje pedagoškega dela.
 • Nadzira izvajanje organiziranega študijskega dela, obravnava študijse uspehe in skrbi za nemoteno izvedbo urnikov.
 • Senatu fakultete predlaga pravila študija prve in druge stopnje o študijskem redu, zaključnih delih, vzporednem študiju, prehodih med programi, hitrejšem napredovanju študentov in drugo.
 • Usmerja, vodi in nadzoruje praktično izobraževanje študentov.
 • Pripravi merila in kriterije za nagrade in priznanja študentom fakultete.
 • Predlaga senatu kandidate za nagrade in priznanja s pedagoškega področja.

Oddaja vlog

Komisiji za študijske zadeve se vloge oddaja preko študentskega informacijskega sistema (ŠIS). Oddana vloga bo obravnavana po koledarju sej.

Kontaktni osebi za morebitna dodatna vprašanja: andreja.anžin@fa.uni-lj.si in mojca.rozman@fa.uni-lj.si

Koledar sej

Oktober

Rok za oddajo vlog
20. oktober 2022
Datum seje
25. oktober 2022

November

Rok za oddajo vlog
24. november 2022
Datum seje
29. november 2022

December

Rok za oddajo vlog
15. december 2022
Datum seje
20. december 2022

Januar

Rok za oddajo vlog
26. januar 2023
Datum seje
31. januar 2023

Februar

Rok za oddajo vlog
23. februar 2023
Datum seje
28. februar 2023

Marec

Rok za oddajo vlog
23. marec 2023
Datum seje
28. marec 2023

April

Rok za oddajo vlog
20. april 2023
Datum seje
25. april 2023

Maj

Rok za oddajo vlog
25. maj 2023
Datum seje
30. maj 2023

Junij

Rok za oddajo vlog
22. junij 2023
Datum seje
27. junij 2023

Avgust

Rok za oddajo vlog
24. avgust 2023
Datum seje
29. avgust 2023

September

Rok za oddajo vlog
11. september 2023
Datum seje
13. september 2023
Obveščanje o sklepih
14. september 2023
Pritožbe na sklepe zadnje seje KŠZ

Sprejem pritožb na sklepe: 14.9. – 21.9.2023

Obravnava pritožb: 22.9.2023

Obveščanje o sklepih na pritožbe: 22.9.2023 (do 24.9.2023)

Zadnji dan vpisa na 1. in 2. stopnji: 25.9.2023