prof. dr.
Alenka Fikfak

univ. dipl. inž. arh.

V arhitekturno in urbanistično strokovno ter raziskovalno delo se je vključevala že v času študija. Sodelovala je na strokovnih javnih natečajih ter domačih in mednarodnih raziskovalnih delavnicah. Kot rezultat dela na arhitekturnih in urbanističnih delavnicah je v souredništvu s prof. mag. Petrom Gabrijelčičem leta 2012 izdala znanstveno monografijo Igra ustvarjalnosti: urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice. Je glavna urednica znanstvene revije Igra ustvarjalnosti – teorija in praksa urejanja prostora, ki predstavlja nadaljevanje zgodbe. Vsebina projektov je vezana predvsem na prostorsko in urbanistično načrtovanje s posebnim poudarkom na preučevanju razvoja sistemov poselitve, prostorskih pojavov naselij, vrednot tradicionalnega prostora in odnosa do kulture okolja ruralnega in urbanega prostora. Je članica Društva arhitektov Ljubljana (DAL), Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS), Association of European Schools of Planning (AESOP) in drugih. Od leta 2009 predstojnica katedre za urbanizem na UL FA. Je koordinatorica študija urbanizma na UL FA in vodi številne dejavnosti v okviru razvoja študija. V letu 2019 vodila skupino študentov urbanizma in arhitekture UL FA, ki so skupaj s študenti Univerze Tsinghua (Kitajska) prejeli 2. nagrado za izvedbo pavilijona v okviru mednarodnega natečaja 2019 UIA-CBC International Colleges and Universities Competitive Construction Workshop.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Study of urban greenery models to prevent overheating of parked vehicles in P + R facilities in Ljubljana
Znanstveni članek
2020

FIKFAK, Alenka, LAVTIŽAR, Kristijan, GROM, Janez Peter, KOSANOVIĆ, Saja, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Study of urban greenery models to prevent overheating of parked vehicles in P + R facilities in Ljubljana, Slovenia. Sustainability. 2020, vol. 12, iss. 12 (art. 5160), 17 str., ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5160/htm, DOI: 10.3390/su12125160. [COBISS.SI-ID 21177859]

Public & private partnerships for urban development : stakeholder views in Slovenia
Znanstveni članek
2019

FIKFAK, Alenka, BUGARIČ, Bojan, NIKŠIČ, Matej, MUJKIĆ, Sabina, KONJAR, Miha, GROM, Janez Peter, KORITNIK, Boštjan, BLAGANJE, Mitja, PIRNAT, Rajko, PLIČANIČ, Senko. Public & private partnerships for urban development : stakeholder views in Slovenia. European public law. 2019, vol. 25, no. 3, str. 325-346. ISSN 1354-3725. [COBISS.SI-ID 16858449]

The impact of morphological features on summer temperature variations on the example of two residential neighborhoods in Ljubljana
Znanstveni članek
2017

FIKFAK, Alenka, KOSANOVIĆ, Saja, KONJAR, Miha, GROM, Janez Peter, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. The impact of morphological features on summer temperature variations on the example of two residential neighborhoods in Ljubljana, Slovenia. Sustainability. 2017, vol. 9, iss. 1, str. 1-20. ISSN 2071-1050. http://www.mdpi.com/2071-1050/9/1/122/htm, DOI: 10.3390/su9010122. [COBISS.SI-ID 3416196]

Development of criteria for ecological evaluation of private residential lots in urban areas
Znanstveni članek
2016

KOSANOVIĆ, Saja, FIKFAK, Alenka. Development of criteria for ecological evaluation of private residential lots in urban areas. Energy and buildings. [Print ed.]. 1. Mar. 2016, vol. 115, str. 69-77. ISSN 0378-7788. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778815001425, DOI: 10.1016/j.enbuild.2015.02.037. [COBISS.SI-ID 3170180]

Urban history, morphology and environmental urban design of maritime spaces in the old town of Koper
Znanstveni članek
2015

SUAU, Cristian, BUGARIČ, Boštjan, FIKFAK, Alenka. Urban history, morphology and environmental urban design of maritime spaces in the old town of Koper. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 25, št. 1, str. 65-84, ilustr. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/07/Annales-SHS-25-2015-1.pdf. [COBISS.SI-ID 1537619652]

Umetniška dejavnost

Paviljon v okviru mednarodnega natečaja 2019 UIA-CBC International Colleges and Universities Competitive Construction Workshop
Natečaj
2019

Paviljon v okviru mednarodnega natečaja 2019 UIA-CBC International Colleges and Universities Competitive Construction Workshop; študentje urbanizma in arhitekture Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani skupaj s študenti arhitekture Univerze Tsinghua (Kitajska); mentorica UL FA, 2. nagrada

Ureditev mestnega jedra Ravne na Koroškem, javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj Ureditev mestnega jedra Ravne
Natečaj
2009

Ureditev mestnega jedra Ravne na Koroškem, javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj Ureditev mestnega jedra Ravne (skupina: Fikfak, A., Olaj, A., Rozman, M. Kotnik, A.), 1. nagrada

Igre ustvarjalnosti
Znanstvena monografija in znanstvena revija
1990

V okviru sodelovanja s slovenskimi občinami je organizirala in izvedla veliko število arhitekturnih in urbanističnih delavnic. Predstavljene so v znanstveni monografiji Igra ustvarjalnosti (2012) in v nadaljevanju v znanstveni reviji Igra ustvarjalnosti: teorija in praksa urejanja prostora. FIKFAK, Alenka (ustanoviteljica, glavna in odgovorna urednica 2013–)