Professor
Alenka Fikfak

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Study of urban greenery models to prevent overheating of parked vehicles in P + R facilities in Ljubljana
Scientific article
2020

FIKFAK, Alenka, LAVTIŽAR, Kristijan, GROM, Janez Peter, KOSANOVIĆ, Saja, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Study of urban greenery models to prevent overheating of parked vehicles in P + R facilities in Ljubljana, Slovenia. Sustainability. 2020, vol. 12, iss. 12 (art. 5160), 17 str., ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5160/htm, DOI: 10.3390/su12125160. [COBISS.SI-ID 21177859]

Public & private partnerships for urban development : stakeholder views in Slovenia
Scientific article
2019

FIKFAK, Alenka, BUGARIČ, Bojan, NIKŠIČ, Matej, MUJKIĆ, Sabina, KONJAR, Miha, GROM, Janez Peter, KORITNIK, Boštjan, BLAGANJE, Mitja, PIRNAT, Rajko, PLIČANIČ, Senko. Public & private partnerships for urban development : stakeholder views in Slovenia. European public law. 2019, vol. 25, no. 3, str. 325-346. ISSN 1354-3725. [COBISS.SI-ID 16858449]

The impact of morphological features on summer temperature variations on the example of two residential neighborhoods in Ljubljana
Scientific article
2017

FIKFAK, Alenka, KOSANOVIĆ, Saja, KONJAR, Miha, GROM, Janez Peter, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. The impact of morphological features on summer temperature variations on the example of two residential neighborhoods in Ljubljana, Slovenia. Sustainability. 2017, vol. 9, iss. 1, str. 1-20. ISSN 2071-1050. http://www.mdpi.com/2071-1050/9/1/122/htm, DOI: 10.3390/su9010122. [COBISS.SI-ID 3416196]

Development of criteria for ecological evaluation of private residential lots in urban areas
Scientific article
2016

KOSANOVIĆ, Saja, FIKFAK, Alenka. Development of criteria for ecological evaluation of private residential lots in urban areas. Energy and buildings. [Print ed.]. 1. Mar. 2016, vol. 115, str. 69-77. ISSN 0378-7788. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778815001425, DOI: 10.1016/j.enbuild.2015.02.037. [COBISS.SI-ID 3170180]

Urban history, morphology and environmental urban design of maritime spaces in the old town of Koper
Scientific article
2015

SUAU, Cristian, BUGARIČ, Boštjan, FIKFAK, Alenka. Urban history, morphology and environmental urban design of maritime spaces in the old town of Koper. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 25, št. 1, str. 65-84, ilustr. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/07/Annales-SHS-25-2015-1.pdf. [COBISS.SI-ID 1537619652]

Artistic activity

Paviljon v okviru mednarodnega natečaja 2019 UIA-CBC International Colleges and Universities Competitive Construction Workshop
Tender
2019

Paviljon v okviru mednarodnega natečaja 2019 UIA-CBC International Colleges and Universities Competitive Construction Workshop; študentje urbanizma in arhitekture Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani skupaj s študenti arhitekture Univerze Tsinghua (Kitajska); mentorica UL FA, 2. nagrada

Ureditev mestnega jedra Ravne na Koroškem, javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj Ureditev mestnega jedra Ravne
Tender
2009

Ureditev mestnega jedra Ravne na Koroškem, javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj Ureditev mestnega jedra Ravne (skupina: Fikfak, A., Olaj, A., Rozman, M. Kotnik, A.), 1. nagrada

Igre ustvarjalnosti
Scientific monograph and scientific journal
1990

V okviru sodelovanja s slovenskimi občinami je organizirala in izvedla veliko število arhitekturnih in urbanističnih delavnic. Predstavljene so v znanstveni monografiji Igra ustvarjalnosti (2012) in v nadaljevanju v znanstveni reviji Igra ustvarjalnosti: teorija in praksa urejanja prostora. FIKFAK, Alenka (ustanoviteljica, glavna in odgovorna urednica 2013–)