Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Orodja za nadzor urbanih oblik

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   7
  • Samostojno delo
   118
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  • za vpisane v doktorski program arhitektura na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani: odobren kandidatov osnutek načrta doktorskega študija. Predlog odobri mentor oz. mentorska skupina ter komisija za doktorski študij FA • za vpisane v druge doktorske programe: študijska pogodba na podlagi medinstitucionalnega sporazuma • for the candidates enrolled in the doctoral programme 'architecture' at the Faculty of Architecture of the University of Ljubljana: approved outline of the doctoral study plan (by his mentor/mentor group and the faculty doctoral commission) • for the candidates enrolled in other doctoral programmes: learning agreement based on bilateral agreement