Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Pravilniki, obrazci in dokumenti

Akademski poslovni informacijski sistem – APIS

Splošno pravno in kadrovsko področje

Habilitacije

Pravilnik o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del kot pogoju za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani

Študijsko področje

Raziskovalno in razvojno področje

Javna naročila

Založniška dejavnost