Komisija za doktorski študij

Komisija za doktorski študij obravnava in sklepa o vprašanjih, za katera je pristojna, na dopisnih sejah, septembra in februarja, ob predstavitvah kandidatov pred vpisom ter ob predstavitvah načrtov študija ter tem doktorskih disertacij. Redne seje so sklicane vsak mesec.

Naloge komisije

 • Pripravlja program dela in poročilo doktorskega študija za posamezno študijsko leto, ki ga sprejema senat fakultete.
 • Pripravlja predloge za senat fakultete glede razpisov za vpis v programe 3. stopnje.
 • Odloča o vpisu doktorskih kandidatov.
 • Pripravi oz. posodabja predmetnike študijskih programov 3. stopnje in načrt izvedbe ter jih predlaga senatu v potrditev.
 • Pregleduje prijave tem dokorskih disertacij, ki so pridobile soglasja mentorja in somentorja.
 • Predlaga senatu fakultete sestavo komisije za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ).
 • Člani komisije sodelujejo na predstavitvah načrtov študija in tem doktorskih disertacij.
 • Spremlja izvajanje programov 3. stopnje.
 • Senatu fakultete predlaga pravila doktorskega študija.
 • Predlaga senatu kandidate za nagrade in priznanja.
 • Opravlja druge naloge, ki sodijo v njen vsebinski okvir ali jih določi senat članice.