doc.
Mitja Zorc

univ. dipl. inž. arh.

Mitja Zorc, rojen leta 1974, je arhitekt. Leta 2000 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. V obdobju 2001–2013 je tam deloval kot asistent, od leta 2013 naprej kot docent za področje arhitekture, poučeval je tudi predmete materiali in oblike (do leta 2019), arhitekturno oblikovanje 2 (od 2019) ter projektiranje 1–5 v rednem seminarju. Je član Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Društva arhitektov Ljubljana. V obdobju 2000–2005 sodeluje v arhitekturnem biroju Bevk Perović arhitekti. Od 2005 naprej deluje kot samostojni arhitekt v več avtorskih skupinah. Je prejemnik več nagrad in priznanj na javnih arhitekturnih natečajih. Za stavbo Ekonomske šole Murska Sobota (avtorji: Rok Benda, Primož Hočevar, Mitja Zorc) je prejel Plečnikovo nagrado (2008), Zlati svinčnik ZAPS (2008), Interier leta (2008) ter bil nominiran za več mednarodnih nagrad. Za stavbo Center slovenske Istre Ankaran (avtorji: Mitja Zorc, Katja Ševerkar, Miklavž Tacol, dr. Dušan Stupar (krajinska arhitektura) pa posebno priznanje ZAPS (2019). V zadnjem obdobju se raziskovalno ukvarja z arhitekturo za vzgojo in izobraževanje ter z opusom brezkoridornih šolskih stavb modernističnega arhitekta Emila Navinška.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Od nove k najnovejši šoli. Nove paradigme v zasnovah prostorov za učenje na začetku 21. stoletja
Poglavje v zborniku
2019

ZORC, Mitja, BLENKUŠ, Matej. Od nove k najnovejši šoli. Nove paradigme v zasnovah prostorov za učenje na začetku 21. stoletja; članek, Ljubljana, 2019; objavljeno v monografiji: Fakulteta za arhitekturo: Pogledi na prostor javnih vrtcev in osnovnih šol, str. 26–47.

Corridor-free school buildings by Emil Navinšek
Prispevek na konferenci
2018

ZORC, Mitja. Corridor-free school buildings by Emil Navinšek; prispevek na 15. mednarodni konferenci Docomomo, Ljubljana, 2018; objavljeno v zborniku: Docomomo: Metamorphosis: the continuity of change: conference proceedings, str. 671–673. [COBISS.SI-ID 3726724]

Izsledki kvantitativne analize stavbnega fonda osnovnih šol v Sloveniji
Članek
2017

BLENKUŠ, Matej, ZORC, Mitja. Izsledki kvantitativne analize stavbnega fonda osnovnih šol v Sloveniji; članek, Ljubljana, 2017; objavljeno v reviji: Fakulteta za arhitekturo: AR Arhitektura raziskave, št. 2, 2017, str. 48–59. [COBISS.SI-ID 3551108]

Šole za prihodnost
Članek
2017

ZORC, Mitja. Šole za prihodnost; članek, Ljubljana, 2017; objavljeno v reviji: AB Arhitektov bilten, št. 213–214, str. 10–16.

Umetniška dejavnost

Center slovenske Istre Ankaran; Debeli rtič, Ankaran
Projekt
2019

avtorji: Mitja Zorc, Katja Ševerkar, Miklavž Tacol, dr. Dušan Stupar (krajinska arhitektura)

En sam velik, svetel, uporaben prostor: Brezkoridorne šole Emila Navinška
Razstava
2015

razstava in pilotna raziskava na primeru 14 šol v Ljubljani; Galerija Dessa, Ljubljana; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Ljubljana; avtor (mentor): Mitja Zorc; avtorji (študenti): Eva Eržen, Sara Hafner, Matic Jontez, Darja Josić, Tadej Kavčič, Tadej Urh, Helena Vozlič.

Vizije so 10: Razstavišče, ki ga ni: Interpretacija Jakopičevega paviljona
Razstava
2015

razstava Galerija Kresija, Ljubljana; Kongresni trg, Ljubljana; maketna simulacija paviljona v Parku Tivoli, Ljubljana; avtorja (mentorja): Mitja Zorc, Rok Žnidaršič; avtorji (študenti): Katja Ivić, Andraž Keršič, David Klobčar, Nina Klasinc, Amadej Mravlak.

Tržnica Maribor; Maribor
Projekt
2009

avtorji: Rok Benda, Primož Hočevar, Mitja Zorc.

Ekonomska šola Murska Sobota; Murska Sobota
Projekt
2008

avtorji: Rok Benda, Primož Hočevar, Mitja Zorc.