FA – založništvo (FA-ZA)
 

Poslanstvo FA-ZA je produkcija in založništvo znanstvene in strokovne literature s področij arhitekture, urbanizma in kulturne dediščine kot sooblikovalke kakovostnega bivanjskega okolja.

Svet za založništvo: ddr. Petra Čeferin (predsednica), dr. Ilka Čerpes, Tadej Glažar, Maruša Zorec, predstavnica / predstavnik ŠS

Komisija za založništvo: ddr. Petra Čeferin (predsednica), dr. Ilka Čerpes, Vid de Gleria, dr. Nika Grabar, Mina Hiršman, Ana Kosi, Uroš Rustja, dr. Špela Verovšek, Anja Vidic, Maruša Zorec

Izvršna urednica založniške dejavnosti UL FA:
- Nika Grabar / nika.grabar@fa.uni-lj.si

Urednici spletne strani založniške dejavnosti UL FA:
- Ana Kosi / ana.kosi@fa.uni-lj.si
- Anja Vidic / anja.vidic@fa.uni-lj.si

V okviru Fakultete za arhitekturo izhajata reviji:
- Igra ustvarjalnosti ...več / Creativity Game ...more 
- AR-Arhitekturne raziskave / AR-Architecture Research:
 - 2000-2017 ...več 
 - 2018 ...več / ...more
 - 2019 ...več / ...more
 - 2020 ...vabilo k pripravi prispevkov / call for submissions


1. Zbirka PREMISLEKI / REFLECTIONS
Zbirka je namenjena objavam izvirnih znanstvenih in strokovnih besedil, ki se osredotočajo predvsem na slovensko arhitekturo, in ki ne le predstavljajo, ampak tudi razvijajo področji arhitekturne teorije in zgodovine arhitekture kot nepogrešljivih sestavnih delov celovito razvite prakse arhitekture in načrtovanja prostora. Namen zbirke je spodbujanje in razvijanje tako znanstvene in strokovne, kakor tudi širše družbene razprave o arhitekturi in urbanizmu.

2. Zbirka DIALOGI / DIALOGUES
Zbirka Dialogi je namenjena krajšim študijam in zapisom o arhitekturi, urbanizmu kot tudi umetnosti, kolikor se ta dotika vprašanj prostora in prebivanja. Namen zbirke je sprožanje premisleka in odpiranje dialoga o odprtih problemih sodobne arhitekture in urbanizma.

3. INTRO
Vsakoletna publikacija, ki predstavlja delo študentk in študentov ter izobraževalni proces na UL FA v preteklem letu.

4. Zbirka GRADIVA / MATERIALS
Zbirka je namenjena objavam, ki so po svoji vsebini, metodologiji in uporabnosti strokovna učna gradiva na področjih arhitekture in urbanizma. Zbirka združuje univerzitetne učbenike, zbirke vaj in berila, ki študentke in študente celovito in sistematično uvajajo v ključna področja naštetih strok in njunih metodologij. Namen zbirke je prenos strokovnega znanja v študijski proces. 

 

 

 

STRUKTURA ZALOŽNIŠTVA
- struktura FA-ZA ...več

NAVODILA ZA PRIPRAVO PUBLIKACIJ
- navodila za pripravo VSEH publikacij ...več
- recenzentski obrazec ...več
- citiranje (družboslovje, teh. in naravoslovje) ...več
- citiranje - CMOS (humanizem) ...več
- kolofon (SLO/ENG) ...več, (SLO) ...več

CIP
- CIP-kataložni zapis o publikaciji ...več
- izjava o avtorstvu (študentske publikacije) ...več
- izjava lektorja (študentske publikacije) ...več
- izjava o avtorstvu (ostale publikacije) ...več 
- izjava lektorja (ostale publikacije) ...več

ZAKLJUČNO POROČILO ...več

RAZPIS 2019 / 2020
- podrobnosti razpisa ...več
- prijava na razpis ...več
- poročilo ...več

Pomembno obvestilo

- oddaja zgolj v digitalni obliki ...več


RAZPIS 2018 / 2019

- podrobnosti razpisa ...več
- prijava na razpis ...več
- poročilo ...več