Založniška dejavnost FA / FA-ZA
 

Poslanstvo založniške dejavnosti Fakultete za arhitekturo (FA-ZA) je produkcija in založništvo znanstvene in strokovne literature s področij arhitekture, urbanizma in kulturne dediščine kot sooblikovalke kakovostnega bivanjskega okolja.

Založniški svet: dr. Petra Čeferin (predsednica), dr. Ilka Čerpes, Vid de Gleria, dr. Nika Grabar, Mina Hiršman, Ana Kosi, Uroš Rustja, dr. Špela Verovšek, Anja Vidic, Maruša Zorec

Izvršna urednica založniške dejavnosti UL FA:
- Nika Grabar / nika.grabar@fa.uni-lj.si

Urednici spletne strani založniške dejavnosti UL FA:
- Ana Kosi / ana.kosi@fa.uni-lj.si
- Anja Vidic / anja.vidic@fa.uni-lj.si


V okviru Fakultete za arhitekturo izhajata reviji:

- Igra ustvarjalnosti ...več / Creativity game ...more 
- AR-Arhitekturne raziskave / AR-Architecture research 2000-2017 ...več; 2018 ...več / 2018 ...more


1. Zbirka PREMISLEKI / REFLECTIONS
Zbirka je namenjena objavam izvirnih znanstvenih in strokovnih besedil s področij arhitekture, urbanizma in kulturne dediščine, ki sistematično in poglobljeno obravnavajo probleme, odprta vprašanja ali posamezna dela, ki so teoretično in/ali praktično relevantna za navedena področja. Namen zbirke je spodbujanje in razvijanje, znanstvene, strokovne in tudi širše družbene razprave o arhitekturi, urbanizmu in načrtovanju prostora, prav tako tudi poglabljanju razumevanja vloge in pomena arhitekture v širši javnosti. Zbirka Premisleki ni namenjena objavam zbornikov znanstvenih prispevkov na konferencah, kongresih, simpozijih in kolokvijih.

2. Zbirka DIALOGI / DIALOGUES
Zbirka Dialogi je namenjena krajšim študijam in zapisom o arhitekturi, urbanizmu kot tudi umetnosti, kolikor se ta dotika vprašanj prostora in prebivanja. Namen zbirke je sprožanje premisleka in odpiranje dialoga o odprtih problemih sodobne arhitekture in urbanizma.

3. Zbirka (FA) INTRO
Vsakoletna publikacija, ki predstavlja delo študentk in študentov ter izobraževalni proces na UL FA v preteklem letu.

4.  Zbirka GRADIVA / MATERIALS
Zbirka je namenjena objavam, ki so po svoji vsebini, metodologiji in uporabnosti strokovna učna gradiva na področjih arhitekture in urbanizma. Zbirka združuje univerzitetne učbenike, zbirke vaj in berila, ki študentke in študente celovito in sistematično uvajajo v ključna področja naštetih strok in njunih metodologij. Namen zbirke je prenos strokovnega znanja v študijski proces.


 

 

 

STRUKTURA ZALOŽBE
- struktura založbe FA ...več

NAVODILA ZA OBJAVO PUBLIKACIJ
- navodila za avtorje/avtorice publikacije FA ...več
- recenzentski obrazec ...več
- citiranje (družboslovje, teh. in naravoslovje) ...več
- citiranje - CMOS (humanizem) ...več
- kolofon (SLO/ENG) ...več, (SLO) ...več
- CIP-kataložni zapis o publikaciji ...več

ZAKLJUČNO POROČILO ...več

RAZPIS 2018 / 2019
- podrobnosti razpisa ...več
- prijava na razpis ...več