Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

1. Kako poteka izobraževanje na fakulteti?

Ključni pojmi na naši fakulteti so ustvarjalnost, sodelovanje, soustvarjanje.

Ključna znanja se podajajo skozi skupno delo v seminarjih, znotraj katerih se odvija eden pomembnejših predmetov – Projektiranje. Predmet poteka skozi vsa leta študija in je namenjen razvijanju samostojne kreatvne osebnosti arhitekta ali urbanista, ob implementaciji pridobljenih znanj iz spremljujočih predmetov.  

Projektiranje poteka v študijskih skupinah v katere so povezani študenti različnih letnikov, ki pod mentorstvom profesorjev in asistentov snujejo svoje prve arhitekturne ali urbanistične projekte.  

Pomemben del študija je sodelovanje in povezovanje različnih letnikov, saj se tako najbolj intenzivno prenašajo veščine in znanja med generacijami bodočih oblikovalcev prostora.  

Nenazadnje se znotraj skupin stkejo močne profesionalne in osebne vezi, ki ostanejo prisotne vse življenje, saj se ob delu v risalnicah preživi veliko študijskega časa. Profesionalno povezovanje se okrepi tudi skozi  skupne udeležbe na delavnicah doma in v tujini, kot tudi ob bolj sproščenih druženjih na strokovnih ekskurzijah, ki so prav tako pomemben del študijskega kurikuluma.

Podrobnosti o naših študijskih programih