Komisija za kakovost

Komisija za kakovost skrbi za zagotavljanja in izboljšavo kakovosti delovanja fakultete in študijskih programov. Sestavljajo jo skrbniki vseh študijskih programov, pomembno vlogo pri njenem delovanju imajo tudi študentje.

Naloge komisije

  • Opredeli vizije in poslanstva fakultete ter jih predlaga senatu fakultete v potrditev.
  • Spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost dela fakultete, študijskega, znanstvenoraziskovalnega ter strokovnega dela, in pripravi letno poročilo (samoevalvacija fakultete).
  • Pripravi akcijske načrte in ukrepe za izboljšave.
  • Oblikuje načrt strateške prenove fakultete v skladu z evropskimi smernicami.
  • Opravlja druge naloge, ki sodijo v njen vsebinski okvir ali jih določi senat fakultete.