izr. prof. dr.
Tomaž Novljan

univ. dipl. inž. arh.

Rojen je bil 1962 v Ljubljani. Po dokončani srednji šoli se je vpisal na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani, kjer je leta 1987 tudi diplomiral. Istega leta se je zaposlil v projektivnem biroju Gradbenega podjetja Grosuplje. Leta 1990 je na povabilo Fakultete za arhitekturo sprejel mesto asistenta in sodelavca pri prof. Sergeju Pavlinu. Z njim je sodeloval do leta 2003. V tem času je opravil tudi magisterij (Slepa fasada kot likovni in gradbenokonsktrukcijski element mestnega prostora – 1993) in doktorat (Fraktalno v arhitekturi – struktura, tekstura in barva – 2000). Leta 1993 je pridobil status samostojnega projektanta, leta 2003 naziv docent in leta 2020 izredni profesor za področje arhitekture. Je član Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Društva arhitektov Ljubljane, Slovenskega društva za razsvetljavo ter Društva za podzemne gradnje. Ukvarja se s projektiranjem in z raziskovanjem na področju svetlobe ter humanizacije arhitekturnih ambientov v agresivnih okoljih. Na Fakulteti za arhitekturo vodi predmete svetloba v arhitekturi, barva v arhitekturi ter predstavitvene tehnike 1, barva in svetloba urbanih ambientov ter projektiranje 4 in 5 (Joint design studio – skupaj s: Paulom O. Robinsonom in Tadejo Zupančič). Deluje tudi kot mentor pri študentskih arhitekturnih delavnicah, magisterijih in doktoratih ter kot konzultant za področje osvetlitve in barve. Objavlja strokovne in znanstvene članke doma in v tujini, s svojimi prispevki pa sodeluje na domačih in mednarodnih simpozijih. Od leta 2006 v okviru mednarodnih izmenjav predava o svetlobi na Escola Tecnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Od leta 2016 sodeluje pri projektu osvetlitve cerkve Sagrada Familia v Barceloni.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Flat light guide : a sustainable and creative light source. Architecture, city and environment
Znanstveni članek
2015

NOVLJAN, Tomaž, RIHTAR, Janez. Flat light guide : a sustainable and creative light source. Architecture, city and environment. Jun. 2015, year 10, no. 28, str. 77-89, ilustr. ISSN 1886-4805.

Beliefs about the environment : moving from the egocentric towards the ecocentric perspective
Znanstveni članek
2014

SVETINA, Matija, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, JUVANČIČ, Matevž, NOVLJAN, Tomaž, ŠUBIC KOVAČ, Maruška, VEROVŠEK, Špela, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Beliefs about the environment : moving from the egocentric towards the ecocentric perspective. The international journal of sustainable development and world ecology. [Print ed.]. 2014, letn. 21, št. 6, str. 540-545, ilustr. ISSN 1350-4509. DOI: 10.1080/13504509.2014.963735. [COBISS.SI-ID 6793057]

How children come to understand sustainable development : a contribution to educational agenda
Znanstveni članek
2013

SVETINA, Matija, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, JUVANČIČ, Matevž, NOVLJAN, Tomaž, ŠUBIC KOVAČ, Maruška, VEROVŠEK, Špela, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. How children come to understand sustainable development : a contribution to educational agenda. Sustainable development. Jul./Aug. 2013, vol. 21, iss. 4, str. 260-269, ilustr. ISSN 0968-0802. DOI: 10.1002/sd.519. [COBISS.SI-ID 5360737], [JCR, SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 6,

Digitized urban luminous ambiences
Znanstveni članek
2013

NOVLJAN, Tomaž. Digitized urban luminous ambiences. Technics tehnologies education management : journal of society for development of teaching and business processes in new net environment in BiH. 2013, vol. 8, no. 1, str. 384-389, ilustr. ISSN 1840-1503.

Umetniška dejavnost

Osvetlitev pavilijona MIes van der Rohe, Barcelona
Projekt
2018

Oblikovanje svetlobnih panelov za cerkev Sagrada Familia, Barcelona
Projekt
2016

Svetlobna inštalacija v arheološkem parku na Erjavčeni cesti v Ljubljani
Projekt
2014

Svetlobna inštalacija Svetlobni obelisk na Trgu Francoske revolucije, Ljubljana, mednarodni festival Svetlobna gverila
Projekt
2009

Vezni trakt z dvigalom UL FA, Ljubljana
Projekt
2007

Prenova vratarske lože UL FA, Ljubljana
Projekt
2006

(avtorji: Tomaž Novljan, Mojca Gregorski in Peter Gabrijelčič)