Barve in svetloba urbanih ambientov

 • Študijski program
 • Letnik študija in semestri
  1. letnikzimski semester
  2. letnikzimski semester
  3. letnikzimski semester
  4. letnikzimski semester
  5. letnikzimski semester
 • Vrsta predmeta
  izbirni
 • Število kreditnih točk po sistemu ECTS
  3
 • Univerzitetna koda predmeta
  B1.3.
 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   15
  • Vaje
   15
  • Samostojno delo
   60