Skupnost v zelenju na Viču, v Ljubljani

Barbara Petrinjak

  • Študijski programi
    Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)
  • Študijsko leto
    2023/24

Magistrsko delo prinaša vpogled v raznolikost in inovacije zelenih mikroureditev v urbanem okolju s poudarkom na ključni vlogi pri oblikovanju trajnostnih in povezanih mest. Raziskovanje omenjenega področja se je začelo s pionirjem sodobnega zelenja Patrickom Blancom in poteka še danes s futurističnimi projekti, kot je Bosco Verticale. Osredotočenost je tudi na notranjih ekosistemih in na njihov vpliv, skupaj z novimi koncepti, kot so biofiltri in hidroponski sistemi na notranjih stenah. Posebna pozornost je posvečena tudi konceptu skupnosti in skupnih prostorov v stavbah v povezavi z urbanim vrtnarjenjem. Proučuje se, kako lahko zelene površine postanejo središče srečevanja in povezovanja prebivalcev v urbanih okoljih, in tudi vloga zelenih balkonov, ki so mikroureditve na ravni posamezne stavbe in hkrati prispevajo k celostni zeleni podobi urbanega prostora. V magistrskem deluje razložen vpliv zelenih mikroureditev na mestno okolje, pri čemer se posebna pozornost namenja povezanosti z naravo in trajnostnim urbanističnim praksam. Cilj je ustvariti podlago za nadaljnje raziskave in spodbuditi razpravljanje o tem, kako lahko zelene mikroureditve postanejo ključni gradnik oblikovanja mest prihodnosti.