prof. dr.
Martina Zbašnik Senegačnik

univ. dipl. inž. arh.

Martina Zbašnik-Senegačnik je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani diplomirala leta 1986, 1992 magistrirala, 1996 pa doktorirala. Leta 2000 je postala docentka, 2009 izredna in 2017 redna profesorica. Strokovno se je izpopolnjevala na Passivhaus Institutu pri dr. Wolfgangu Feistu in na mednarodnih strokovnih seminarjih. Je nosilka predmetov na dodiplomskem in doktorskem študiju. Področje njenega delovanja so tehnologije gradnje in gradiva ter trajnostna gradnja in energijska učinkovitost. Pod njenim mentorstvom so bile zaključene štiri doktorske disertacije.

V letih 2009–2011 je bila vodja raziskovalnega programa na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, v letih 2016–2019 pa vodja raziskovalnega projekta CRP. Je (so)avtorica treh monografij, monografija Pasivna hiša je izšla tudi v hrvaškem in bolgarskem prevodu. Objavlja znanstvene in strokovne članke v domačih in tujih revijah, sodeluje na znanstvenih konferencah. Kot recenzentka sodeluje v tujih znanstvenih revijah in na znanstvenih konferencah.

Je članica Sveta za učinkovito rabo energije Ministrstva za okolje in prostor RS. Od leta 2004 na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani organizira in vodi strokovna izpopolnjevanja in ekskurzije za arhitekte. Je ustanoviteljica in vodja Konzorcija pasivna hiša.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Effects of specific parameters on simulations of energy use and air temperatures in offices equipped with radiant heating/cooling panels
Znanstveni članek
2019

JORDAN, Sabina, HAFNER, Jože, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina, LEGAT, Andraž. Effects of specific parameters on simulations of energy use and air temperatures in offices equipped with radiant heating/cooling panels. Applied sciences, ISSN 2076-3417, 2019, vol. 9, no. 21, str. 1-17. https://www.mdpi.com/2076-3417/9/21/4609, doi: 10.3390/app9214609. [COBISS.SI-ID 2490215]

A simplified method for evaluating building sustainability in the early design phase for architects
Znanstveni članek
2014

MARKELJ, Jernej, KITEK KUZMAN, Manja, GROŠELJ, Petra, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. A simplified method for evaluating building sustainability in the early design phase for architects. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2014, vol. 6, no. 6, str. 8775-8795. http://www.mdpi.com/2071-1050/6/12/8775/htm, doi: 10.3390/su6128775. [COBISS.SI-ID 2336137]

Simplified evaluation method for energy efficiency in single-family houses using key quality parameters
Znanstveni članek
2013

PRAZNIK, Miha, BUTALA, Vincenc, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Simplified evaluation method for energy efficiency in single-family houses using key quality parameters. Energy and buildings, ISSN 0378-7788. [Print ed.], Dec. 2013, vol. 67, str. 489-499, ilustr., doi: 10.1016/j.enbuild.2013.08.045. [COBISS.SI-ID 13060379]

Comparison of passive house construction types using analytic hierarchy process
Znanstveni članek
2013

KITEK KUZMAN, Manja, GROŠELJ, Petra, AYRILMIS, Nadir, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Comparison of passive house construction types using analytic hierarchy process. Energy and buildings, ISSN 0378-7788. [Print ed.], 2013, vol. 64, sept., str. 258-263. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.05.020, doi: 10.1016/j.enbuild.2013.05.020. [COBISS.SI-ID 2108297]

Ponašanje zgrada temeljenih na toplinskoj izolaciji pri potresu
Nagrada za znanstveno odličnost
2015

Nagrada za znanstveno odličnost revije Građevinar za članek “Ponašanje zgrada temeljenih na toplinskoj izolaciji pri potresu” (2015) (avtorji Vojko, Kilar, David Koren, Martina Zbašnik-Senegačnik)