(2.1 IM) Pasivna hiša

 • Študijski program
 • Letnik študija in semestri
  2. letnikpoletni semester, zimski semester
 • Vrsta predmeta
  izbirni
 • Število kreditnih točk po sistemu ECTS
  5
 • Univerzitetna koda predmeta
  536
 • Modul
  Interdisciplinarni modul
 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   7
  • Samostojno delo
   118
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  • za vpisane v doktorski program arhitektura na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani: odobren kandidatov osnutek načrta doktorskega študija. Predlog odobri mentor oz. mentorska skupina ter komisija za doktorski študij FA • za vpisane v druge doktorske programe: študijska pogodba na podlagi medinstitucionalnega sporazuma

Tematika predmeta je razdeljena na več sklopov:
• parametri ugodja v prostoru,
• tehnologija gradnje pasivnih in nizkoenergijskih hiš,
• komponente pasivne in nizkoenergijske hiše (toplotna izolacija, okna in vrata, sistemi ogrevanja in prezračevanja, sončna zaščita itd.),
• ekološke pasivne hiše (hiše iz naravnih gradiva: slame, ilovice itd.),
• pasivne hiše večjih dimenzij (poslovni objekti, šole in vrtci, javne zgradbe, planinski domovi v visokogorju, industrijski objekti itd.),
• sanacije zgradb po principih pasivne gradnje (toplotna izolacija, toplotni mostovi, prezračevanje, ogrevanje itd.),
• inovativne tehnologije (npr. aktiviranje betonske mase, stensko hlajenje in ogrevanje itd.).