Model preoblikovanja naselja na Galjevici v Ljubljani : idejna zasnova

Urban Jernejc

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2023/24

Hiše, zgrajene v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja so danes dotrajan stavbni fond. Poleg tega so prevelike in nefunkcionalno zasnovane za sodobni način življenja pretežno prvotnih lastnikov, ki so upokojeni, vendar želijo v njih še vedno prebivati. V takšnih hišah je pogosto tudi več gospodinjstev, ki so svojo bivalno površino razširila z obnovo hiš in gradnjo prizidkov. Podoba takšnih stavb je pogosto arhitekturno nekakovostna. Naloga se ukvarja z analizo oblikovnih, tlorisnih in programskih značilnosti enodružinskih hiš zgrajenih v sedemdesetih letih 20. stoletja na območju Galjevice v Ljubljani. Z vpeljavo arhitekturnih in urbanističnih pravil glede preureditev in dozidav posameznih hiš, se ustvari arhitekturno urejena podoba naselja in izboljša kakovost bivanja stanovalcev. Na ravni posamezne hiše oz. zemljiške parcele je predviden nabor možnih prizidanih volumnov. Izbor kombinacij volumnov omogoča oblikovno različne stavbe. S preoblikovanjem obstoječe hiše se enostanovanjska stavba lahko spremeni v večstanovanjsko, kjer so urejeni različni tipi stanovanj ter namenjeni in prilagojeni stanovalcem različnih starostnih skupin in življenjskih slogov. Stanovanjske enote dopolnjujejo enote poslovne dejavnosti in prostori, ki so namenjeni skupni uporabi vseh stanovalcev.